အိမ္တိုင္းမွာသံုးစြဲလ်ွက္ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ သင္ျဖဴးဖ်ာမ်ားရဲ႕ ရက္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

အိမ္တိုင္းမွာသံုးစြဲလ်ွက္ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ သင္ျဖဴးဖ်ာမ်ားရဲ႕ ရက္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

သင္ျဖဴးဖ်ာဟာ ျမန္မာ့ေက်းလက္တင္မက၊ ၿမိဳ႕ျပထိတိုင္ ဒီကေန႕ အခ်ိန္အထိ သုံးစြဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းခန္းမွာ အခင္းအထိုင္ အျဖစ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသလို အိပ္ယာခင္းနဲ႕ ဧည့္သည္ေစာင္သည္ နားေနရာထိုင္စရာ အခင္း တစ္ခုျဖစ္လည္း သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

ေရွးျမန္မာတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ ရွင္ျပဳ၊ ရဟန္းခံ ၊ မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲ စတဲ့ေနရာေတြမွာ မပါမျဖစ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ျဖဴးကို ျမန္မာ့ရာသီဥတုနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီၫြတ္မႈ ရွိၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႕ ညီၫြတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါမက်န္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ သုံးစြဲေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ သင္ျဖဴးဖ်ာရက္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာလည္း မိရိုးဖလာ ရိုးရာလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သလို ယေန႕ အခ်ိန္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ သင္ျဖဴးဖ်ာ လုပ္ပုံလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ခူးဆြတ္ျခင္း – သင္ျဖဴးဖ်ာ ရက္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ သင္ပင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚနဲ႕ တနသၤာရီတိုင္းရွိ ႐ႊံႏြံ ထူထပ္တဲ့ေဒသေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ ရွိပါတယ္။ သင္ေတာစိုက္ခင္းမွ ခုတ္ယူလာတဲ့ သင္ပင္ေခ်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္ေတာင္ လက္ေလးသစ္၊ ႏွစ္ေထာင့္ တစ္ထြာ၊ တစ္ေတာင့္ႏွစ္မိုက္စတဲ့ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အတိုအရွည္ေပၚလိုက္ၿပီး အညီအမွ် ျဖတ္ယူပါတယ္။

အူလွီးျခင္း – အညီအမွ် ျဖတ္ယူထားတဲ့ သင္ေခ်ာင္းေတြကို အလုံးအခိုင္အႀကီးအငယ္ေပၚ မူတည္ကာ အလယ္အူတိုင္ ခ်န္လွပ္ၿပီး (၃) ျခမ္းမွ၊ (၅) ျခမ္းအထိ ခြဲစိတ္ထုတ္ယူ ၾကပါတယ္။ အူလွီးၿပီးတဲ့ သင္ေခ်ာင္းေတြကို ေနပူ (၃) ရက္ခန့္လွမ္းၿပီး သင္စိတ္မ်ားလိပ္တက္ၿပီး မူလအစိမ္းေရာင္မွ အညိုေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီ ယူဆၿပီး လွန္းထားရာမွ ႐ုတ္သိမ္းေလ့ ရွိပါတယ္။

သင္မျခင္း – ေျခာက္ေသြ႕သြားတဲ့ သင္ေခ်ာင္းေတြကို အေခ်ာင္း(၄၀၀)သို႔ မဟုတ္ (၅၀၀) ေရတြက္ၿပီး စည္းပုံထားျခင္းကို သင္မတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ခန့္မွန္းေျခ အားျဖင့္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ ရက္လုပ္ဖို႔ သင္(၄၀၀)စည္း (၂) စည္း ကုန္ပါတယ္။

ခြာထုတ္ၿပီးတဲ့ သင္ေၾကာေတြကို ဝါးလုံးတန္းမွာ (၁) ရက္ခန့္ ထပ္မံၿပီး ေနလွန္း ေပးရပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕သြားၿပီဆိုပါက အေရာင္ေဖြးလာၿပီး ႀကိဳးျဖင့္ျပန္စည္းကာ အထုံးထုံးၿပီး သိမ္းဆည္း ထားနိုင္ပါၿပီ။ ဒီအဆင့္မွာ အေရာင္ထည့္လိုသူ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေရာင္ဆိုးေလ့ ရွိပါတယ္။

ရက္လုပ္ျခင္း – သင္ျဖဴးဖ်ာ ရက္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုပါက ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး သင္ထုံးမ်ားကို ထုတ္ယူကာ ေရသင့္ေတာ္႐ုံ ဆြတ္ၿပီး ရက္လုပ္ ရပါတယ္။ ရက္လုပ္ရာမွာ တစ္ဖက္ကသင္ၾကမ္း၊ တစ္ဖက္က သင္ေခ်ာနဲ႕ ရက္လုပ္တဲ့ဖ်ာကို တစ္ဖက္ေခ်ာလို႔ ေခၚဆိုၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံး သင္ေခ်ာျဖင့္ ရက္လုပ္တဲ့ဖ်ာကို ႏွစ္ဖက္ေခ်ာဖ်ာလို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ အေပၚေအာက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ရက္လုပ္ၿပီးပါက ထိုႏွစ္လႊာလုံးကို အနီေရာင္ခ်ည္ႀကိဳးျဖင့္ ကြတ္လိုက္ၿပီး သင္ျဖဴးဖ်ာတစ္ခ်ပ္ ရက္လုပ္ျခင္း ၿပီးဆုံးပါၿပီ။

သင္ျဖဴးဖ်ာမ်ားကို မိရိုးဖလာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ပန္းတေနာ္ ၊ ဓႏုျဖဴ ၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ ဟသၤာတ၊ မအူပင္နဲ႕ ၿမိတ္ခရိုင္နဲ႕ တနသၤာရီ ၿမဳိ့နယ္ေတြမွာ ယေန႕ အထိ ရက္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *