တန္ဖိုးႀကီးေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့ငွက္သိုက္ကို ဘယ္လိုထုပ္လုပ္လဲဆိုတာ

တန္ဖိုးႀကီးေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့ငွက္သိုက္ကို ဘယ္လိုထုပ္လုပ္လဲဆိုတာ

ငွက္သိုက္သည္ ပ်ံလႊားငွက္ တစ္မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည့္ ငွက္မ်ားက အံဖတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အသိုက္ျဖစ္ၿပီး အဖိုးႀကီးမားေသာ ဓာတ္စာျဖစ္သည္။ မိုးစာငွက္ ၊ ၿပီးလဲငွက္၊ ဇီဝဇိုးငွက္မ်ားမွ ငွက္သိုက္ကို ထုတ္ယူရရွိနိုင္၏။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ငွက္သိုက္ကို ဇီဝဇိုးငွက္မွသာ ရရွိပါသည္။ ဇီဝဇိုးငွက္သည္ ေလထဲတြင္ ပ်ံသန္းရင္း ပိုးမႊားေကာင္မ်ားကို ဖမ္းစားတတ္ေသာေၾကာင့္ “ ေလစားငွက္´´ ဟုလည္း ေခၚႀကသည္။

ဇီဝဇိုးငွက္မွ အမဲေရာင္ ငွက္သိုက္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ငွက္သိုက္ (၂) မ်ိဳး ရရွိပါသည္။ အမဲေရာင္ငွက္သိုက္ ကို Collocalia innominata ဆိုသည့္ ဇီဝဇိုးငွက္မွ ရရွိၿပီး အျဖဴေရာင္ငွက္သိုက္ကို Collocalia fuciphaga ဆိုသည့္ ငွက္သိုက္မွ ရရွိသည္။

အေျခာက္လွန္းထားသည့္ ငွက္သိုက္ ႏွင့္ ငွက္သိုက္ထြက္ရွိရာေဒသ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ငွက္သိုက္မ်ားကို ထားဝယ္ကမ္းေျခ အနီးရွိကြၽန္းမ်ား၊ျမိတ္ကြၽန္းစု ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရ၏။ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ငွက္သိုက္ကြၽန္းေပါင္း (၃၂) ကြၽန္းမွ အဖိုးတန္း ငွက္သိုက္မ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိငွက္သိုက္မ်ားကို ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မလိကြၽန္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေအးကြၽန္းစု၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုလုတိကြၽန္းစု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကဆိုင္းလွႏွင့္ ေကာ့ငန္းကြၽန္းစု မ်ားမွ ရရွိ၏။

ယင္းကြၽန္းစုမ်ား အနက္ မလိကြၽန္းမွ ငွက္သိုက္အမ်ားဆုံး ရရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ရရွိေသာ ငွက္သိုက္မွာ ဇီဝဇိုးငွက္မ်ိဳးကလုပ္ေသာ ငွက္သိုက္ ျဖစ္သည္။ ငွက္သိုက္ကို ထားဝယ္ကမ္းေျခ အနီးရွိကြၽန္းမ်ား၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အေနာက္ ေတာင္ဘက္ရွိကြၽန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုျပင္ မလႅာယုကြၽန္းဆြယ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ အနီးရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။

ငွက္သိုက္မ်ား ျပဳလုပ္ပုံ

ငွက္သိုက္သည္ ပ်ံလႊားငွက္မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည့္ ငွက္ကဖြဲ႕ထားသည့္ အသိုက္ျဖစ္သည္။ တေပါင္း၊ တန္ခူးလမွစ၍ ငွက္သိုက္ျပဳလုပ္ တတ္သည္။ ၎တို႔၏ ငွက္သိုက္မ်ားသည္ အျခားငွက္မ်ားကဲ့သို႔ သစ္႐ြက္၊သစ္ကိုင္းမ်ားျဖင့္ မျပဳလုပ္ပဲ ထူးဆန္းစြာ အာေခါင္မွာ အာေစးတစ္မ်ိဳးကို အန္ထုတ္၍ အသိုက္ျပဳ လုပ္ၾကသည္။ ယင္းအသိုက္မ်ားတြင္ ငွက္မမ်ားဝင္ဥ ၾကသည္။ တစ္ႏွစ္လ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ဥၿပီး တစ္ၿမဳံလွ်င္ဥႏွစ္လုံးရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အထီး တစ္ေကာင္၊ အမ တစ္ေကာင္ ေပါက္သည္။

ငွက္မသည္ ငွက္ကေလးမ်ားကို ႏွစ္လၾကာမွ် ေကြၽးေမြး ျပဳစုၿပီး ေနာက္ အသိုက္မွ ဆင္းသြားၾကသည္။ ဇီ၀စိုးငွက္မ်ားသည္ မ်ိဳးပြားရာသီျဖစ္ေသာဇန္နဝါရီလ ၊ ဧၿပီလႏွင့္ ဩဂုတ္လမ်ားတြင္ ဥမ်ားဥရန္ အသိုက္ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ အသိုက္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္လွိုဏ္ဂူအမိုးမွာ ေပ ၄၅၀ ေက်ာ္ခန႔္အထိ ျမင့္မားလွ၏။ ဇီ၀စိုးငွက္ အထီးကသာ အိမ္ဖြဲ႕ေပးေလ့ရွိသည္။ အသိုက္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ငွက္၏တံေတြးဂလင္းမွ စစ္ထုတ္လိုက္ေသာ တံေတြးရည္မ်ားႏွင့္ ေခ်ဖ်က္ၿပီး အစာရည္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္၏။

အသိုက္ျပဳလုပ္မည့္ေနရာကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး တံေတြးမ်ားကို အံထုတ္လိုက္သည္။ အစဦးဆုံးထြက္ေသာ အာေစးမွာ ျဖဴစင္သည္။ ယင္းတံေတြးမ်ားသည္ ေလႏွင့္ထိေတြ႕သည့္အခါ မာေၾကာသြား၏။ ယင္းအံဖတ္မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ အံၿပီး ႏႈတ္သီးျဖင့္ ခြက္ပုံသဏၭာန္ေဖာ္ေပး သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ငွက္သိုက္၏ ေသြးစမ်ားပါလာတတ္သည္ကို ေတြရ၏။

ငွက္သိုက္မွာအ႐ြယ္ေရာက္ ငွက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ငွက္ေပါက္စ ႏွစ္ေကာင္ ေနရန္ လုံေလာက္သည္။ အျဖဴေရာင္ငွက္သိုက္တြင္ အျဖဴေရာင္ငွက္ေမြးႏုမ်ား ပါဝင္သည္။ အမဲေရာင္ငွက္သိုက္တြင္ အမဲေရာင္ ငွက္ေမြးႏုမ်ား ပါဝင္သည္။ အ ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ အမဲေရာင္ငွက္သိုက္သည္ အျဖဴေရာင္ ငွက္သိုက္ထက္ ၂ ဆႀကီး၏။ စီးပြားေရး ေဈးကြက္တြင္ အျဖဴေရာင္ ငွက္သိုက္ကို လူႀကိဳက္မ်ား ေသာေၾကာင့္ (၁၀) ဆမွ် ေဈးပိုႀကီးသည္။

ထိုငွက္မ်ိဳးသည္ စာကေလးအ႐ြယ္ ေလာက္သာရွိသည္။ ပ်ံသန္းရာ၌အလြန္လ်င္ျမန္သည္။ ညအိပ္သည့္ အခ်ိန္မွလြဲ၍ တစ္ေန႕လုံးပ်ံသန္း၍ ေနနိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထိုငွက္မ်ိဳး၏ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ားသည္ ကား၍ေရွ႕သို႔ ရွည္ထြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုေျခတံမ်ိဳးရွိသျဖင့္ ေက်ာက္ေဆာင္၏ အစြန္အဖ်ားမ်ားေပၚ၌ နားေနနိုင္ၾကသည္။ ထိုငွက္ကေလးမ်ားသည္ လူသူေဝးေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚရွိ ေက်ာက္လိုင္ဏ္ဂူနံရံမ်ားတြင္ အသိုက္ျပဳလုပ္၍ ေနၾကသည္။

ငွက္သိုက္ အသုံးဝင္ပုံ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ငွက္သိုက္ကို နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ အင္အားကုန္ခမ္းေနသူမ်ားကို ငွက္သိုက္ေပါင္း ေကြၽးေလ့ရွိသည္။ငွက္သိုက္သည္ ပရိုတင္းဓာတ္ႂကြယ္ဝၿပီး အာဟာရဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ သဘာဝငွက္သိုက္ကို ေခတ္မီနည္းျဖင့္ သန႔္စင္ထားေသာငွက္သိုက္ရည္ကို ေဆးဖက္ဝင္ အျခား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ထားသျဖင့္ အဆုတ္ကို အားေကာင္း ေစၿပီး ေခ်ာင္းဆိုး၊ အေအးမိႏွင့္ တုပ္ေကြး ေရာဂါမ်ားကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အဖိုးအနဂၣ ထိုက္သျဖင့္ ေ႐ႊႏွင့္စက္၍ပင္ ဝယ္ယူၾကသည္။ ငွက္သိုက္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္အသုံးျပဳ႐ုံသာမက ျပည္ပသို႔ပါ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ နိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွိေသာ ငွက္သိုက္သည္ တနသၤာရီတိုင္းမွရရွိေသာေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ ေနသည္။

ငွက္သိုက္မ်ား ထုတ္လုပ္ပုံ

ငွက္သိုက္မ်ားကို ပင္လယ္သမုဒၵရာတို႔အလယ္မွ လူသူမနီးေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေက်ာက္ေဆာင္လွိုဏ္ဂူေစာင္းမ်ား၏ အထက္ မ်က္ ႏွာက်က္တြင္ အသိုက္ဖြဲ႕ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ငွက္သိုက္ စုေဆာင္းခ်ိန္တြင္ ငွက္သိုက္မ်ား ရရွိနိုင္သည့္ ေက်ာက္ေဆာင္ လွိုဏ္ေခါင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ အတြင္းနံရံကို ခဲယဥ္းစြာတက္ေရာက္ ဆြတ္ယူၾကရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ဆြတ္ယူနိုင္ရန္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ျငမ္းဆင္၍ သက္စြန႔္ဆံဖ်ား တက္ေရာက္ကာခဲယဥ္းစြာ လိုက္လံစုေဆာင္း ၾကရသည္။

ငွက္သိုက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ငွက္သိုက္သည္ အခ်င္း ၂ လက္မ ၃ လက္မ ခန႔္ရွိ၍ ေစာက္ ၁ လက္မခန႔္ရွိသည္။ ငွက္တို႔သည္ တေပါင္းလ၊ တန္ခူးလမ်ားတြင္ အသိုက္လုပ္တတ္ၾကသည္။ တစ္ၿမဳံလွ်င္ ဥ၂လုံးရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ငွက္သိုက္ရေသာ ကြၽန္းမ်ားကို သစ္ေတာဌာနကအုပ္ခ်ဳပ္၍ ႏွစ္စဥ္ငွက္သိုက္သိမ္းယူခြင့္ လိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးၿပီးဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုထုတ္ျပန္၍ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မျပဳန္းေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးထား၏။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ငွက္သိုက္စုေဆာင္းခ်ိန္ကို မတ္လပထမပတ္မွ ဒုတိယပတ္၊ ဧၿပီလ ပထမပတ္မွ ဒုတိယပတ္၊ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္မွ ဒုတိယပတ္၊ နိုဝင္ဘာ (၂၁) မွ လကုန္အထိ (၄) ႀကိမ္ ခြဲ၍ စုေဆာင္းရန္ သတ္မွတ္ေပးထား သည္။ စုေဆာင္းခြင့္ရရွိေသာ ငွက္သိုက္မ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆး၏။ သစ္ေတာဌာနက ထိုငွက္မ်ား မ်ိဳးမျပဳတ္သြားေရေလေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လိုင္စင္ေရာင္းခ်ရာ၌အခ်ိဳ႕ကြၽန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တလွည့္စီ ပိတ္ေပးသည္။

ပိတ္ထားေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚ၌ငွက္ကေလးတို႔သည္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ အသိုက္ျပဳလုပ္၍ ေပါက္ပြားနိုင္ၾကသည္။ ထိုကြၽန္းမ်ားေပၚသို႔တက္ေရာက္၍ ငွက္သိုက္မ်ားကို ခိုးယူတတ္ၾကေသာ လူဆိုးတို႔၏ ရန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငွက္ကေလးမ်ားကို ဖမ္းယူတတ္ေသာသိမ္း၊ စြန္၊ ငွက္ရဲတို႔၏ ရန္ကိုလည္းေကာင္း သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားက ကာကြယ္ေပးၾကရသည္။

စုေဆာင္းရရွိေသာ ငွက္သိုက္မ်ားကို သစ္ေတာဌာနက စစ္ေဆးသည္။ အကယ္၍ ေသြးပါေသာငွက္သိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက လိုင္စင္ရသူကို ဒဏ္ရိုက္ေလသည္။ ငွက္ကေလးမ်ား ေသြးပါသည္အထိအန္ထုတ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ အသိုက္မ်ားကို မယူၾကရန္လိုင္စင္တြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *