ျမန္မာနိုင္ငံထုတ္ သံမဏိသံေပါင္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဝယ္ယူရန္ ျပည္ပမွ အမွာစာရရွိ

ျမန္မာနိုင္ငံထုတ္ သံမဏိသံေပါင္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဝယ္ယူရန္ ျပည္ပမွ အမွာစာရရွိ

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ JFE ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ဖက္စပ္တည္ ေထာင္ထားသည့္ J&M Steel Solution စက္႐ုံမွအိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသို႔ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း သံမဏိ သံေပါင္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ အမွာစာလက္ခံရ ရွိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ဂ်ိဳင္း(ဇာသျပင္)၊ ဂ်ိဳင္း(အတၳရံ)၊ ဂ်ိဳင္း ( ေကာ့ကရိတ္) တံတားမ်ား အပါအဝင္ JICA (ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ) ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားမ်ားအတြက္လည္း အမွာစာ လက္ခံရရွိထားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်နိဳင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား အာရွနိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်နိဳင္ေရး ႀကိဳးစားရမည္ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းက တိုက္တြန္းသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံႏွစ္ခု၏ အမွာစာသည္ မြမ္ဘိုင္းတံတားႏွင့္ ဂ်မဴနာတံတားအတြက္ သံမဏိသံေပါင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ အတြင္း ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ ပုဂၢလိက မ်ားသို႔ သံမဏိသံေပါင္ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္J&M Steel solution စက္႐ုံကို ၂၀၁၄ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ သံမဏိ သံေပါင္ အနည္းဆုံး တန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ေနသည္။ အဆိုပါစက္႐ုံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာကိုအငွားစနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရရွိေသာ နိုင္ငံျခားေငြ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ထည့္ဝင္ထားၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံဘက္က ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာ၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဓိကထည့္ဝင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ထားသည္။ Source ; 7 Day News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *