သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္တူတဲ့ ကဏန္းေကာင္ဟာ ျခင္ ကိုက္ခံရလွ်င္ ေသတယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား

သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္တူတဲ့ ကဏန္းေကာင္ဟာ ျခင္ကိုက္ခံရလွ်င္ ေသတယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား ?

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ကဏန္းေကာင္သည္ ျခင္ကိုက္ခံရလွ်င္ေသသည္ ဟူသတတ္ ။ ကဏန္းေကာင္သည္ ေရသတၱဝါ ျဖစ္သည္။ သံခ်ပ္ကာစစ္ယာဥ္ႏွင့္ တူသည္ဟူ၍ ႏွိုင္းခိုင္းရဖြယ္ရွိ ေလာက္ေအာင္ အင္အားခိုင္ၿဖီးေသာ အေကာင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ႏူးညံ့ေသာ အသားကို ထူထဲမာေက်ာေသာ အခြံျဖင့္ ဖုံးကာ ထားသည္။ အသားေနရာလပ္ မက်န္။ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္း တို႔သည္ပင္လွ်င္ သံေခ်ာင္းတမွ် မာေက်ာေသာ အခြံျဖင့္ လႊမ္းအုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ကဏန္း၏ အခြံသည္ အခြံဟု ဆိုရေသာ္လည္း သာမန္ ငါးပုစြန္တို႔၏ အေၾကးခြံမ်ိဳး မဟုတ္။ သတၱဝါႏွင့္မမွ်ေအာင္ မာေက်ာေသာအခြံ၊ ထူထဲေသာအခြံျဖစ္သည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဝမ္းဗိုက္သား ေနရာ တြင္ပင္လွ်င္ ငါးၾကင္းၿမီးကြက္ အေၾကးခြံထက္ ပိုမိုမာေက်ာထူထဲေသာ အခြံမ်ား အခ်ပ္အခ်ပ္ ထပ္လ်က္ ဖုံးကာထားေသးသည္။ ကဏန္းေကာင္တြင္ အသားေပၚသည့္ေနရာ အလ်ဥ္းမရွိဟူ၍ ဆိုရမေလာက္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အအုပ္အခြံ ၊ အကာ အကြယ္ေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါသည္ မေသနိုင္ ၊ မေပ်ာက္နိုင္ေသာ အဆင့္အေျခသို႔ မေရာက္။ အလြယ္ႏွင့္ပင္ ေသနိုင္သည္။ ဆင္ေျပာင္ႀကီး နင္းခံရ၍ ေသျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ ျခင္ေကာင္ေလးကိုက္ ၍ ေသျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ မယုံခ်င္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြျဖစ္သူက ထိုအခ်က္ကို အခိုင္အမာဆိုသည္။ သက္ေသထူ နိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရျဖည့္ အိုး ခြက္ စသည္ တို႔တြင္ အဖုံးအကာ အလုံပိတ္၍ ကဏန္းကို ထည့္ထားမွသာ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အခန္းတြင္းရွိ ျခင္ေကာင္တို႔က ကဏန္းကို ကိုက္လိမ့္မည္၊ ျခင္ကိုက္ခံရလွ်င္ ကဏန္း ေသလိမ့္မည္။

ကဏန္း၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ျခင္ကိုက္စရာ ေနရာမရွိ။ မွန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျခင္ေကာင္က ကိုက္၍ရသည့္ ေနရာကို ရွာတတ္သည္။ ထိုေနရာမွာကဏန္း၏ မ်က္စိျဖစ္ေသာ ဟူ၏။ သံခ်ပ္ကာ စစ္ယာဥ္လို ထူထဲေသာ အအုပ္အခြံ ကာဖုံးထားသည့္ ကဏန္း၏မ်က္စိကို ျခင္ကိုက္ နိုင္သည္။ မ်က္စိျခင္ကိုက္ခံရလွ်င္ ကဏန္း ေသသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ေတြးၾကည့္စရာ သေဘာတစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။ ထိုသေဘာမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

မည္မွ်ေလာက္ အထိပင္ ဂုဏ္ဟိတ္သိကၡာ၊ အင္အား စြမ္းရည္ ႀကီးမားေသာ အရာပင္ျဖစ္ေစ ေပ်ာ့ကြက္ ၊ ဟာကြက္ ၊ အားနည္းခ်က္ ရွိသည္သာ ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ေပတည္း။ ထိုေပ်ာ့ကြက္ ၊ ဟာကြက္ ၊ အားနည္းခ်က္ကို ထိုးႏွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည့္အခါ ထိုအရာသည္ ႀကီးမားေသာ အကာ အကြယ္မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရသည္သာျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ေပတည္း။ Crd ; Original Writer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *