ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကုသေဆး ( ေသာက္ေဆး) Favipac ကို ျပည္တြင္းတြင္း ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္နိုင္ၿပီ

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကုသေဆး ( ေသာက္ေဆး) Favipac ကို ျပည္တြင္းတြင္း ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္နိုင္ၿပီ

ျပည္တြင္းတြင္ ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါကုသေဆး ( ေသာက္ေဆး ) ကို ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္နိုင္ၿပီး ျမန္မာ FDA ၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရၿပီဟု Pacific Medical industries က ယေန႕ ေၾကညာ လိုက္သည္။

ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာင္အေမရိက နိုင္ငံမ်ားတြင္ သုံးစြဲေနေသာ Favipiravir 200 mg ေဆးျပားမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆးသည္ Agigonအမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ကထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆးျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ PMIကထုတ္လုပ္ေသာေဆးကို Favipac ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ကိုဗစ္ေရာဂါလကၡဏာ စတင္ ျပသခ်ိန္တြင္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ၏ ဆိုးဝါးေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ျခင္းႏွင့္ အျမန္နလန္ထ နိုင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါေဆးကို ေအာက္တိုဘာ လဆန္းက ျမန္မာ FDA ထံ တင္ျပခဲ့ၿပီး ယခု ခြင့္ျပဳခ်က္ ရေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ကိုဗစ္ကုသေရး ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ေဆးျပား ၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုဗစ္ကုသေရး ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ ေဆးျပား ၁၅,၀၀၀ လႉဒါန္းမည္ဟု ကုမၸဏီ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို AA Medical Products Ltd ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေၾကညာထား ျခင္းျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *