ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္စာလုံးကို စတင္တီထြင္ခဲတဲ့ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေမရီ ပယ္ရ္ေကာ္တို

ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္စာလုံးကို စတင္တီထြင္ခဲတဲ့ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေမရီ ပယ္ရ္ေကာ္တို

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁၄ မိုင္ခန့္အကြာရွိမုံလွ႐ြာေလးသည္ ပူျပင္းသည့္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ၿငိမ္သက္ လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည္အခ်ိန္ေတြက ဥေရာပ၌ေခတ္စား ခဲ့ေသာ ဂိုသစ္လက္ ရာဟန္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စိန့္မိုက္ကယ္ကက္သ လစ္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကတိတ္ဆိတ္လွသည့္မုံလွ႐ြာလယ္၌ ထီးထီးတည္ရွိေနသလိုေက်ာင္းပရိဝုဏ္အတြင္း၌မူသာသနာျပဳရန္ ဥေရာပမွ လာေရာက္ကာ ေနထိုင္ရင္း ပ်ံလြန္သြားၾကသည့္ အီတလီ အေျခစိုက္ ဘားရ္နားဘိုက္ (barnabite) သာသနာျပဳ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဂူသခၤ်ိဳင္းမ်ားက အစီအရီတည္ရွိ ေနပါေသးသည္။

ထိုဂူသခ်ိဳ ငၤ္းမ်ားထဲကတစ္ခုေသာ သခၤ်ိဳင္းဂူအေပၚမွာ ျမန္မာပုံႏွိပ္စာတီ ထြင္ သူအီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဆာ ဂြၽန္ မာရီ ပဲရ္ေကာ္တို (Monsor John Mary Precoto)ဆိုသည့္နာမည္ကို သခၤ်ိဳင္းဂူ၏ စက်င္ေက်ာက္ျပားေပၚတြင္ ကမၺည္း ေရးထိုးထားသည္။

၁၆ ရာစုခန႔္ကတည္းက အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းစြန႔္စားသြား လာ ကာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းသားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္း၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ားက အေရးပါတဲ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ထိုသူတို႔ကို ဘရင္ဂ်ီ(ဖာရင္ဂီ)မ်ားဟု ေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ သူတို႔သည္ေပၚတူဂီအႏြယ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာတဲ့သူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

ဗရင္ဂ်ီ(ဖာရင္ဂီ)ဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္၁၆ရာစု အစပိုင္း ကတည္းက ေျမာက္ဦး၊ ပဲခူး၊ေတာင္ငူ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမင္းမ်ား အုပ္စိုးရာ ၿမိဳ႕ျပနိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္ ရွိေနခဲ့ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ာအရ ၁၅၀၅ ခုႏွစ္ မွာ ပဲခူးဘုရင္ထံတြင္ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ေပၚတူဂီ လူမ်ိဳး စစ္မႈထမ္းသူ တစ္ေထာင္ခန႔္ ရွိေၾကာင္းပင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ပိုင္း သံလ်င္ကို သိမ္းယူအုပ္စိုးခဲ့သည့္ ဒီဗရစ္တို ေခၚ ငဇင္ကာ လက္ထက္တြင္ ပိုမိုေရာက္ ရွိလာကာ ထိုစဥ္ကေတာင္ငူ ဘုရင္ နတ္သွ်င္ေနာင္မွာ ျမန္မာမ်ား ထဲမွ ေရွးဦး ကက္သ လစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦး ဟုပင္ ဆိုနိုင္ေပသည္။

ယင္းအခ်ိန္ျမန္မာေျမေပၚရွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႔ကို ဦးေဆာင္ လမ္းျပသူမ်ားမွာ အိႏၵိယၿပည္ မာလီရပိုၿမိဳ႕ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ လက္ေအာက္ရွိ ေဂ်ဇြိတ္ဂိုဏ္းဝင္ ေပၚတူဂီဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ၾက ၿပီး၊ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း သံလ်င္ကိုသိမ္းပိုက္ကာ သုံ႕ပန္းေပၚတူဂီမ်ားကို အင္းဝသို႔ ေခၚေဆာင္ လာစဥ္က လည္း ဘာသာဝင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူ မ်ားမွာ ေပၚတူဂီဘုန္းေတာ္ႀကီး မာျနဴရယ္ ဒီဖုန္းေဆးကာ (Fr.Manuel De Fonseca)ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒေအဂိုႏူနစ္ (Fr.Diego Nunes) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္း အထက္၊ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ဘာသာဝင္ မ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းရန္ ေရာမၿမိဳ႕ သာသနာပိုင္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ မီလန္ၿမိဳ႕ စိန႔္ဘားရ္နားဘတ္စ္ ေက်ာင္းေတာ္ရွိ ဘားရ္းနားဘိုက္ဂိုဏ္းဝင္ ဆရာေတာ္ မ်ားအား တာဝန္ေပးခဲ့ရာ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီယား ကာလ္ခ်ီ (Fr. Sigismondo Maria Calchi)သည္ ပထမဆုံး ေရာမသာသ နာမွ တိုက္ရိုက္ခန႔္အပ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟုဆိုနိုင္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္ မြန္ဒို မာရီယား ကာလ္ခ်ီႏွင့္လက္ ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ေပ ဗီတိုးနီ (Fr. Gius ep pe Vittoni) တို႔သည္ေညာင္ရမ္းေခတ္ ၁၇၂၁ ခုႏွစ္တနဂၤေႏြမင္း လက္ထက္ အင္းဝသို႔ ေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊၂ ႏွစ္အၾကာ အင္းဝဘုရင္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီ ကိုပင္ ျမန္မာသံတ မန္ အျဖစ္ခန႔္အပ္ကာ ေရာမ ၿမိဳ႕ရွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ထံေစ လႊတ္ လိုက္ျခင္းက ျမန္မာ- ေရာမ- ဗာတီကန္တို႔၏ ပထမဆုံး သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္သည္ဟု ပင္ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ရေပမည္။

ဘားရ္နားဘိုက္ဂိုဏ္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္ ရာသီ ဥ တု၊ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝ၊ နိုင္ငံေရး စသည့္ မတူညီသည့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ေနထိုင္၍ ဘာသာဝင္မ်ားကိုဦးေဆာင္ ထိန္း ေက်ာင္းရသည္မွာ လြယ္ကူသည္မဟုတ္ေပ။ျမန္မာေျမသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာႏွင့္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာ စကားကို တတ္နိုင္သမွ် ေလ့လာ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရ သလို၊ အေနအထိုင္ ကအစ ေျပာင္းလဲရပါသည္။

ယင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအနက္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ အစပိုင္း ၁၇၆၁ ခုႏွစ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း လက္ထက္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေမရီ ပယ္ရ္ေကာ္တို(Fr.John Mar ry Percoto)သည္ ျမန္မာ စာကို ေပစာလက္ေရးမူမွ ပုံနိုပ္အကၡရာအျဖစ္ ေရာက္ရွိ လာေအာင္ ပထမဆုံး တီထြင္ေပးခဲ့သည့္ ကက္သလစ္ ရဟန္း တပါး ျဖစ္သည္။

Baptist ဟု လူသိမ်ားသည့္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဆရာယုဒႆန္ ျပဳစုသည့္ျမန္မာစာေပ တြင္ ထင္ရွားေသာ အ ဂၤလိပ္- ျမန္မာအဘိဓာန္၏ ပုံႏွိပ္ သက္တမ္းထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန႔္ ပိုမိုေရွးက်ရာ ျမန္မာ စာေပအတြက္ ေပထက္၊ေက်ာက္ ထက္ အကၡရာမွ ပုံႏွိပ္ အကၡရာသို႔ နိဒါန္းအစမွာဘုန္း ေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ေကာ္တို ကဟုပင္ ဆိုရ ေပမည္။

ျမန္မာစာကို ပုံႏွိပ္အကၡရာအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ဖတ္ရႈနိုင္ ေအာင္တီ ထြင္ ခဲ့သူ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တို ကို ၁၇၂၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕ အီတလီနိုင္ငံ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အူဒိုင္း ေက်း႐ြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

မြန္ဇာၿမိဳ႕ရွိ စိန႔္ေပါလ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ကာ ၁၇၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္းသား ျဖစ္လာၿပီး ဘိုလိုညားရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္၌ ဓမၼက်မ္းဂန္ႏွင့္ ဝိနည္းေတာ္မ်ားကိုသင္ယူခဲ့သလို မီလန္တကၠသိုလ္၌ လည္း သိပၸံပညာကို သင္ယူခဲ့ေသးသည္။

၁၇၆၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေရာမၿမိဳ႕ကက္သ လစ္ ဌာနခ်ဳပ္က ျမန္မာျပည္သို႔ သာသနာျပဳရန္ ေစလႊတ္ရာျမန္ မာျပည္၌ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ခံနိုင္စြမ္းရွိရန္ ထိုေန႕မွပင္ စတင္၍အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ကိုၿခိဳးၿခံကာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လည္း အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ေတာက္ၿပီး မိမိ၏ ဘဝ တသက္တာကို ေရေျမျခားတြင္ေနထိုင္ရင္း အဆုံးသတ္ ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့၏။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္း(၁၃) (Pope Clement XIII ) ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူၿပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတၱီ (Fr. Avenati) ႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္သို႔ ထြက္ခြာလာရာ ၁ ႏွစ္ႏွင့္၇ လ ၾကာမွ ေရာက္သည္။

လမ္းခရီးတြင္ တူရကီ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ျခင္းခံရသလို အီရတ္နိုင္ငံ ဘာဆာရာဆိပ္ကမ္းမွ အိႏၵိယသို႔သေဘၤာ ျဖင့္ထြက္ခြာရာ လမ္းတေလွ်ာက္ အဂၤလိပ္bသေဘၤာကပၸတိန္၏ ညွင္းဆဲမႈေၾကာင့္ အေနအစား ဆင္းရဲသည့္ဒဏ္ ကို ခံခဲ့ရသည္။

၁၇၆၁ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အေရာက္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၌ အထက္ျမန္မာျပည္ သာသ နာအတြက္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္ ၂ ႏွစ္အၾကာ ခရီးေဖာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတၱီမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕တဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ တရား ေဟာထြက္ရင္း အေအးမိကာပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ေကာ္တို တပါးတည္းသာ ျမန္မာ ျပည္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေပသည္။

သာသနာျပဳကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အေရွ႕တိုင္း၏ ရာသီ ဥတုဒဏ္ကိုယဥ္ ပါးျခင္းမရွိပဲ ခံနိုင္ရည္ နည္းပါးလွ ေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ေကာ္တိုသည္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မုံလွ ႐ြာကိုအေျချပဳၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကက္သလစ္ ၁၃ ႐ြာ ကို ထိန္း ေက်ာင္းရင္း ျမန္မာစာေပႏွင့္ စကားကိုလည္း တဖက္မွေလ့လာ ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားကာ စာအံေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအၾကား တိုးဝင္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာစာ အကၡရာ သင္ပုန္းႀကီး မူရင္း အသံထြက္ကို ရ ေအာင္ ေလ့လာ ႐ြတ္ဖတ္သင္ယူ႐ုံမက သတ္ပုံ သတ္ၫႊန္းကအစ တိက် မွန္ကန္ရန္သင္ၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာစာေပတတ္ေျမာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း၏ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ခံရသည္။

၁၇၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာေပကို ပုံႏွိပ္စာျဖစ္လာေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ရန္ ေရာက္လာသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မယ္လ္ခီယို ကာရ္ပါးနီ(Fr Melchior Carpani)ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ ၎အားေရာမၿမိဳ႕ သာသနာ ျပန႔္ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာန ခ်ဳပ္ သို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ သည္။

ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တို ျပဳလုပ္လိုသည့္ ျမန္မာ အကၡရာကိုပုံႏွိပ္ခဲစာလုံးသြင္းမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ရတနာဂြၽန္း ဆိုသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး၏ အကူ အညီကို ယူခဲ့ ရေသးသည္ဟု သိရသည္။၁၇၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီသည္ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ေကာ္တို၏ အႀကံအစည္ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာစာကို ပုံႏွိပ္စက္တင္ရန္ အီတလီသို႔ စတင္ခရီး ထြက္ေလသည္။

အီတလီ၌သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆ႒မေျမာက္ ပီဦး (Pope Pius VI) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာျပည္ သာသနာဦးစီးမႉး ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တို၏ ျမန္မာစာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း အစီအ စဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦးက ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း အတြက္သာသနာျပန႔္ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရး မႉး မြန္ဆီေညာ္ စေတဖာႏူး ေဘာရ္ဂ်ီးယား (Stephanus Borgia)အားတာဝန္ေပးအပ္ရာ ပိုလီဂေလာ့ ပုံႏွိပ္တိုက္ တာဝန္ခံ ခရစၥတိုဖားအာ မာ ဒုဇီဦး(Christopher Amaduzius) ႏွင့္ အတူ စတင္လုပ္ ေဆာင္ေလသည္။

ဝိုင္းစက္သည္ ျမန္မာဗ်ည္းအကၡရာမ်ားကို ယခင္က မျမင္ဖူးသည့္အတြက္ပုံႏွိပ္ခဲစာလုံးအျဖစ္ပုံသြန္းရာ၌ လုပ္သားမ်ားမွာအခက္အခဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီးေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ Burmese Alphabet ဟု ဆိုရမည့္ စာ မ်က္ႏွာ ၁၅၅ မ်က္ႏွာပါ ျမန္မာအကၡရာ သင္ပုန္းႀကီး အၫႊန္းစာအုပ္ကို စတင္ရိုက္ႏွိပ္ရာ ဆ႒မေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး၏လက္ တင္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသည့္ ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာကိုထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာအကၡရာ သင္ပုန္းႀကီး အၫႊန္း”စာအုပ္ကို စေတဖာႏူးေဘာ္ ရ္ဂ်ီးယား၊ ခရစၥတိုဖား အာမာ ဒုဇီဦး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာ ရ္ပါးနီႏွင့္ ခဲစာလုံး ထုတ္လုပ္ေရး တာဝန္ခံ ေဂ် အိတ္တ္စ္ ပီလီတို႔ အမွာစာ ေရးသားၿပီး ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္ကိုေရး သားစီရင္သည့္ ျမန္မာ ဗ်ည္းအကၡရာမ်ား အေၾကာင္းမ်ားျမန္မာသတ္ပုံ သတ္ၫႊန္း အေၾကာင္း၊ ျမန္မာသဒၵါ အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သမိုင္း၊ ပထဝီႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအေၾကာင္း စုံလင္စြာ ရွင္းလင္း ေရးသားထားသည္။ ေနာက္ဆုံးအပိုင္း၌ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဆုေတာင္းပဌနာမ်ားႏွင့္ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးပင္ ပါဝင္ ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တို၏ႀကံဆခ်က္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါနီ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ ေက်းဇူးေၾကာင့္ကမာၻတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္စာကို ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ပထဆုံးပုံႏွိပ္သည့္ ျမန္မာအကၡရာသင္ပုန္းႀကီးအၫႊန္း စာအုပ္ကို ျပဳစုခဲ့သူ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တိုမွာ ျမန္မာ-လက္တင္-ပၚတူဂီ (၃) ဘာသာတြဲ အဘိဓာန္ က်မ္းကို ဆက္လက္ျပဳစုေနရင္း ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ႏွလုံးအားနည္းျခင္း ေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႕ သက္ေတာ္ ၄၇ႏွ စ္တြင္ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ သည္။

အင္း၀ ငါး႐ြာဗ်ား႐ြာအနီး ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ေကာ္တို၏ သခၤ်ိဳင္းဂူကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ဒြန္ေဘာ္စကို စေလးရွင္းအသင္း ဂိုဏ္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တိုနီယို အာလိုက္ဆီက တူးေဖာ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း ျပန္လည္ ဂူသြင္းျမဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။ Crd to origanal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *