ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္က ေငြက်ပ္ သန္း ၃၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) လွူဒါန္း

ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္က ေငြက်ပ္ သန္း ၃၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) လွူဒါန္း

ကေမၻာဇဘဏ္က ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ သန္း ၃၀၀၀ ( ေငြက်ပ္ ၃ ဘီလီယံ) ကို ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က လွူဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဇ ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခု ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးလွူဒါန္းမွု အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ ယေန႔အထိ ေငြက်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ လွူဒါန္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အျပင္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြးတြင္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ေငြက်ပ္ ၁၈၄ ဘီလီယံေက်ာ္ လွူဒါန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္လွူဒါန္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ၃၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) ကို

နိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြ စာရင္းအမွတ္သို့ ေပးသြင္းထည့္ဝင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လွူဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Souce ; The Mirror

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *