ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ၾကည့္ရွုနိုင္ေတာ့မည္

ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္ေန႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ၾကည့္ရွုနိုင္ေတာ့မည္

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမွုကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အမွတ္စာရင္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၁၇) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီမွ စတင္၍ Website တြင္ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွုနိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီေနရာ တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိမိ၏ ခုံအမွတ္ ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ၊ ခုႏွစ္) တို့ကို ျပည့္စုံ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္၍ မိမိတို့၏ အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္ရွုနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

႐ုံးမ်ားသို့ လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားျခင္း မျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပါေၾကာင္းႏွင့္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါေ ေႀကာင္း၊ Covid-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးနိုင္မွု အေျခ အေနအရ အမွတ္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ အသိေပးမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္ ။

အမွတ္စာရင္း ႀကည့္ရွုနည္း လမ္းညႊန္ ႐ုပ္သံဖိုင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီး ဌာန ၏ Website ႏွင့္ Facebook Page ျဖစ္ေသာ ဒီေနရာ ႏွင့္ ဒီေနရာ တို့တြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔မွစ၍ ၾကည့္ရွု နိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားသည္ ။ Source From MDN / Photo – Department of Myanmar Examinations

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *