လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က တကယ္ဆရာဝန္ႀကီး နာဂ သိန္းလွိုင္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က တကယ္ဆရာဝန္  ( သို႕) နာဂ သိန္းလွိုင္

နာဂသိန္းလွိုင္ဟုဆိုလၽွင္ ေဆးပညာေလာက တစ္ခုလုံး မသိသူမရွိ။ နယ္စပ္ေတာင္တန္းမွ ေစတနာရွင္ ဆရာ၀န္ႀကီး။ ခြဲစိတ္ကုသမွုမ်ား၏ ေမတၱာရွင္ႀကီး။ လူနာမ်ားစြာတို့ ရင္ထဲမွာ နာဂသိန္းလွိုင္ က်န္ရွိေနသည္။ မည္သို့ေခတ္ေျပာင္းေျပာင္း သူ႔ပုံရိပ္ကသူႏွင့္ ဆုံစည္းဖူးသူတို့ ႏွလုံးသားမွာထင္ဟပ္ေနဆဲ။သူ႔ဘ ၀ သူ႔အေၾကာင္း၊သူ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ကၿမန္မာျပည္ တစ္၀န္း ဟိုးဟိုးေက်ာ္ခဲ့သည္ ။

သူသည္ ေဆးေက်ာင္းသားဘ၀မွာ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ဖူးခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေဆးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္း (YDA) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးတာ၀န္ပင္ ထမ္းေဆာင္ကာ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ဘ၀တြင္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမရသည့္ အလုပ္သင္ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သူရည္မွန္းထားသည့္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျဖစ္ အိပ္မက္ကို လက္လႊတ္ခဲ့ရ သည္မ်ားရွိသည္။ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဌာနတြင္ သေဘၤာဆရာ၀န္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ့နယ္လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေဆာင္ (၃/၄)၏ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္၊ ဆရာႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးဘသန္း၏ ပထမလက္ေထာက္၊ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ အေရွ႕ဘက္ခြဲစိတ္ေဆာင္ႀကီးၾကပ္သူ စသျဖင့္ တစ္ႏွစ္စီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္စြန္႔ဦးတီထြင္နိုင္မွုရွိသည့္ ဆရာ၀န္ေလးေဒါက္တာ သိန္းလွိုင္သည္ သူ၏အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပသူေတာ့မဟုတ္ေပ။

၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က အျပစ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ လူငယ္ဆရာ၀န္ေလး ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္ကို မည္သည့္ ဆရာ၀န္မွ ၾကာၾကာမေနနိုင္သည့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ခႏၲီးအရပ္ေဒသသို့ ပို့ေဆာင္လိုက္ျခင္းက ဆရာ၀န္ႀကီး နာဂသိန္းလွိုင္ဟူ၍ အမည္ေက်ာ္ၾကားလာစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

သူသည္ခြဲစိတ္ ကုသျခင္းအလုပ္ကို ေပေပါင္းမ်ားစြာျမင့္မားေသာ၊ မိုင္ေပါင္မ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ ေတာင္ေပၚေက်းရြာမ်ားသို့ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ လႏွင့္ခ်ီ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။ ထိုစဥ္က နာဂေတာင္တန္းေဒသတြင္ အျဖစ္မ်ား ေနသည့္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါႏွင့္ အျခားခြဲစိတ္လူနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ခြဲစိတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးသည္ နာဂေတာင္တန္းတြင္ အခက္အခဲ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ခြဲစိတ္ကုသမွုကို လက္မခံလိုသည့္ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ ေျပာဆိုရွင္းျပ စည္း႐ုံးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လူနာခြဲစိတ္မွုကို လက္မခံလိုၾကသျဖင့္ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ အေပါင္ထားကာ ကုသေပးခဲ့ရေလသည္။

လူနာေသဆုံးသြားပါက ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာသည့္ မိတ္ေဆြအေဖာ္တို့ ေခါင္းကိုျဖတ္မည္ဟု လည္ပင္းထက္ ဓားမိုးလ်က္က ကုသေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသမွုမ်ား ေအာင္ျမင္လာသည့္အခါ ဆရာ၀န္ႀကီးေခါင္းကို နာဂလူမ်ိဳးမ်ားထံ အေပါင္ထားစရာမလိုေတာ့။ ခြဲစိတ္လိုသည့္ လူနာမ်ားစြာသူ႔ ေရွ႕မွာ တန္းစီလာေတာ့သည္။

ထိုစဥ္က နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ဓေလ့ရွိၾကသျဖင့္ ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္တိုင္း နတ္ဆရာထံ သြားေရာက္ကာနတ္ပသျခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတို့ ျပဳလုပ္ကုသေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို့၏ နတ္မင္းႀကီးမ်ားက လည္ပင္းႀကီး ေရာဂါကိုမူ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသေပးနိုင္ခဲ့ေပ။ တကယ္တမ္း ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေပးသူမွာ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္ျဖစ္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္နာဂမ်ားက ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္သည္ သူတို့ကိုးကြယ္သည့္နတ္မ်ားထက္ ျမင့္မားသည့္ နတ္တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူလိုက္ၾကၿပီး ‘‘နာဂနတ္’’ဟူသည့္ အမည္တြင္သြားေလသည္။ သူ႔ကို နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားက ျဖဴစင္သည့္ ႏွလုံးသားရွိေသာ နတ္တစ္ပါးပမာ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

နာဂနတ္သည္ မျပည့္စုံသည့္ ေဆးဝါး၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ သူ႔လူနာမ်ားကို ေမ့ေဆးျဖင့္ ခြဲစိတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထုံေဆးပညာျဖင့္သာ ခြဲစိတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ေနစဥ္ လူနာသည္ စကားေျပာနိုင္သည္။ သူက ခြဲစိတ္ေနဆဲမွာလူနာကို သီခ်င္းပင္ ဆိုခိုင္းထားေသးသည္။

သူ႔ခြဲစိတ္ခန္းသည္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းကေလးအတြင္းမွာလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ အရိပ္အာဝါသေကာင္းသည့္ အပင္ႀကီးတစ္ခုေအာက္မွာလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ နာဂရိုးရာအိမ္တစ္လုံးေပၚမွာလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ေျမကြက္လပ္ေလးတစ္ခုမွာလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို ခရီးသြားရင္း လမ္းၾကဳံခြဲစိတ္ေပးရသည့္အခါလည္း ရွိသည္။ သူ ခြဲစိတ္ေနသည္ကို ေနာက္မွ ဓားမိုးထားသည့္သူလည္း ရွိသည္။ ေဘးမွ ဝိုင္း၀န္းၾကည့္ရွုေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးလည္း ရွိတတ္သည္။ ‘‘ခြဲတာကို လူအုပ္ႀကီးက လက္ပိုက္ၿပီးၾကည့္ေနတာ နတ္ပြဲတစ္ပြဲလိုပဲ’’ဟု သူက ျပန္ေျပာျပသည္။

ထိုစဥ္က နာဂေတာင္တန္းတစ္ခြင္မွာ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔က လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆရာ၀န္ေပါက္စ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္သည္ ထိုနယ္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဖုအက်ိတ္မွန္သမၽွကို ခြဲစိတ္နိုင္ရန္ အပင္ပန္းခံေလ့လာခဲ့ရသည္။ ခြဲစိတ္ရာတြင္ ပစၥည္းခ်ိဳ့တဲ့သည္။ အပ္မရွိ။ ခ်ည္မရွိ။ ဝါးပိုးဝါးခုတ္၍ ထမင္းစားသည့္ တူအရြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ အပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ဝါးခ်ည္မၽွင္ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာ ႀကံဆဖန္တီးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

သူသည္ နာဂေတာင္တန္း၏ က်န္းမာေရးက႑ကို တာ၀န္ယူရင္း ရိုးရာယုံၾကည္လြဲမွားမွု အခ်ိဳ့ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ တာ၀န္က်ရာ ခႏၲီးေဆး႐ုံတြင္ ကုသလိုက္၊ ေတာင္ေပၚေက်းရြာမ်ားသို့ လွည့္လည္ကုသလိုက္ျဖင့္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ ခုနစ္ႏွစ္တာကာလကို ေတာင္တန္းေပၚ၌ ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ နာဂရိုးရာ၀တ္စုံကို ၀တ္ဆင္လ်က္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ေနထိုင္သြားလာ အိပ္စက္ခဲ့သည္။

‘‘ထမင္းမစားရဘဲ ေတာင္ေပၚလွည့္ပတ္သြားေနတာ။ ထမင္းက မစားခ်င္လို့မဟုတ္ဘူး။ ေကၽြးမယ့္လူကိုမရွိတာ။ ပိန္း၊ လူး၊ ေျပာင္း ဒါေတြပဲရွိတယ္’’ ဟု ယခုအခါ အသက္ (၈၀) အရြယ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္သည္ နာဂေတာင္တန္းတြင္ အဆီအက်ိတ္မ်ား၊ အလုံးအက်ိတ္မ်ိဳးစုံ၊ အူက်ျခင္းႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိတ္ေပါင္းစုံကို ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ရသည္။ ထိုသို့ ကုသရာတြင္ ထုံေဆးကို ရွိသမၽွႏွင့္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု Ambulatory Surgery ဟုေခၚသည့္ ေမ့ေဆးမပါသည့္ ခြဲစိတ္နည္းကို တီထြင္နိုင္ခဲ့သည္။

အလုပ္သင္လူငယ္ဆရာ၀န္မ်ား လစာတိုးေရး ဆႏၵျပမွုကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ဆင္းေနရျခင္းကို ျဖဳတ္ခံရေသာေၾကာင့္ သူျဖစ္ခ်င္ေသာ ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ဘ၀ႏွင့္ ေဝးခဲ့ရေသာ္လည္း သူသည္ မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက အသိအမွတ္မျပဳလၽွင္ေသာ္မွလည္း ကိုယ့္လူနာမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္ နာဂေတာင္တန္းေပၚသို့ စတင္ေရာက္ရွိစဥ္ကသူ၏ေဆး႐ုံတြင္ လူနာမရွိ။ သူႏွင့္အတူ သူနာျပဳဆရာမတစ္ဦး၊ စာေရးတစ္ဦးႏွင့္ ညေစာင့္တစ္ဦးသာရွိသည္။ သူသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ယုံၾကည္ကိုးစားမွု ရလာခဲ့သည္။ အသျပာမယူဘဲ ေမတၱာျဖင့္ ကုသေပး ေသာေၾကာင့္ သူ႔အမည္မွာ ေတာင္တန္းတစ္ခြင္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ သူကလည္း အားလၽွင္အားသလို ရြာစဥ္လွည့္၍ ေဆးကုသေပးသည္။ ခြဲစိတ္ရက္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခြဲစိတ္ေပးသည္သာျဖစ္သည္။

ဆရာ၀န္ႀကီးေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္သည္ ထုံေဆးပညာသီးသန္႔ျဖင့္ ေမ့ေဆးမသုံးဘဲခြဲစိတ္ခဲ့သည့္ လူနာေပါင္းမွာအနားယူခ်ိန္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၄၇) ႏွစ္အတြင္း ၂၈၉၅ ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။ လူနာမ်ားကို ခြဲစိတ္ရာတြင္လည္း သူ႔ခြဲစိတ္မွုေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ တစ္ဦးမွ မရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ ထို့အျပင္လူနာကို ခြဲစိတ္ေနရင္း အေရးေပၚ ေသြးလို အပ္ပါက မိမိႏွင့္ ေသြးအုပ္စုတူသည့္ လူနာကို မိမိေသြးေဖာက္၍ ခ်က္ခ်င္းသြင္းေပးခဲ့မွုမ်ားလည္း မနည္းေပ။

‘‘ငါခြဲေနရင္းေသတဲ့ မသာတစ္ေယာက္မွမရွိဘူး။ လိုအပ္ရင္ ေသြးခ်က္ခ်င္းထုတ္၊ ခ်က္ခ်င္းသြင္းၿပီး ကိုယ့္ဘာသာခြဲတဲ့ ဆရာ၀န္ ငါတစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္ ’’ဟု ဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာပါသည္။

မွတ္မွတ္ရရ နာဂေတာင္တန္းသို့ စေရာက္ၿပီး ပထမဆုံး စတင္ခြဲစိတ္ရသည့္ လူနာမွာ မေအးရွင္ဟူသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္သည္။ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္ ေနသည့္ မေအးရွင္က ခြဲစိတ္ရန္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေလေဆး လာေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာက ေလေဆး လိုခ်င္ပါက လည္ပင္းႀကီးခြဲစိတ္ရမည္ဟု တိုက္တြန္းေသာ္လည္းမရဘဲ ေလေဆးမေပး၍ ေစာ္ဘြားႀကီးဦးစဝ္ျမတ္စိန္ထံ သြားတိုင္ေလသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ညႇိႏွိုင္းေပးမွုျဖင့္ မေအးရွင္ကို ခြဲစိတ္ရန္ျဖစ္လာသည့္အခါ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္တြင္ အကူဟူ၍ ေနာ္မူၾကည္ဟူသည့္ဆရာ မ တစ္ဦးသာရွိသည္။ ခြဲခန္းမွာမူ အသုံးမျပဳ၍ ထင္းမ်ားစုပုံထားသည့္ အခန္း ျဖစ္ေနသည္။ အ၀တ္အစား၊ အခင္း၊ ခြဲစိတ္ရန္ပစၥည္း ဘာမွမရွိ။ ဓားရွိလၽွင္ရၿပီဟုဆိုၿပီး စတင္ခြဲစိတ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္သည္ လူကိုသာမကဘဲ မီးဖြားမည့္ႏြားကို ခြဲေမြးေပးျခင္းေတာင္တန္းတြင္ ခရီးသြားလာရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ၀န္တင္လားကို သင္းေပးျခင္းတို့လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံနယ္စပ္ မဏိပူရနယ္ဘက္အထိ ၎ကို ပင့္ေဆာင္မွုမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ သြားေရာက္ကုသေပးခဲ့ရသည္။ သူက စတုတၳတန္းေအာင္ျမင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ့ကို အရန္သားဖြားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးကာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေက်းရြာမ်ားသို့ ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

နာဂေတာင္တန္းတြင္ ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္မွာ နာဂနတ္၊ နာဂသိန္းလွိုင္ဟု ျမန္မာျပည္အႏွံ့ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ရွိပါၿပီ။ ထိုစဥ္က ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာမ်ားကလည္း သူ႔အေၾကာင္းကို ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ဘ၀ကို ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္က ေဆးေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ လူေသအေလာင္းကို အမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ရျခင္းကို အားမရသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လူေသအေလာင္း ၀ယ္ယူ၍ အပတ္တကုတ္ ေလ့လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကံအေၾကာင္းမလွ၍ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ဘ၀ကို တရား၀င္ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွု တို့ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္ေသာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ခဲ့ပါသည္။

လည္ပင္းႀကီးေရာဂါကို ထုံေဆးသက္သက္ျဖင့္ ခြဲစိတ္နိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္မွလြဲ၍ ကမၻာ့ေဆးပညာသမိုင္းမွာမရွိေသးဟု သိရေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့ G.P ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ေရးသားထားသည္။ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္ကလည္း ‘‘ ငါေသရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ထုံေဆးပညာရွင္ တစ္ေကာင္မွမရွိဘူး’’ဟု ေအာက္တိုဘာ၅ရက္က ေတြ႕ဆုံ စဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ နာဂေတာင္တန္းမွ ျပန္လည္ဆင္းသက္ခဲ့ရၿပီး ျဖဴးၿမိဳ့နယ္သို့ ေဆး႐ုံမွူးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ထို့ေနာက္ ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္သည္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးရာထူးျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ့သို့လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ့နယ္ဆရာ၀န္ႀကီး (၁)အျဖစ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ့သို့လည္းေကာင္း၊ မီးရထားဆရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ့သို့လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ့နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ သာယာ၀တီၿမိဳ့သို့လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ အၿငိမ္းစားမယူမီ တစ္ေလၽွာက္လုံးမွာလည္း သူသည္ ထုံေဆးပညာ ခြဲစိတ္ကုသမွုမ်ားႏွင့္ မကင္းခဲ့ေပ။

သူ႔တြင္ နတ္ဆရာ၀န္၊ နာဂနတ္၊ နာဂသိန္းလွိုင္စသည့္ အမည္မ်ားအျပင္‘‘ ေရႊ ဓားဗိုလ္’’ဟူသည့္ အမည္တစ္ခုလည္း တြင္ခဲ့ေသးသည္။ ျဖဴးၿမိဳ့နယ္မွ ပုသိမ္သို့ ေျပာင္းေရႊ႕စဥ္ကျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ဆရာ၀န္ ခြင့္ယူထားသျဖင့္ အစား၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေက်ာင္းကုန္းေဆး႐ုံတြင္ ၂၄ နာရီထိုင္ ခြဲစိတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားၿမိဳ့နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ လူနာမ်ား တဖြဲဖြဲလာေရာက္လ်က္ရွိသည္။ လူနာတို့၏ ေရာဂါေပါင္းစုံကို မနားတမ္းခြဲစိတ္ေနသျဖင့္ ေရႊဓားဗိုလ္ဟူ၍ နာမည္ႀကီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခြင့္ရက္ျပည့္၍ျပန္လာေသာ ၿမိဳ့နယ္ဆရာ၀န္ကို ၿမိဳ့နယ္လူထုက လက္မခံေတာ့ ေပ။ အစားလာေရာက္ ခြဲစိတ္ေပးေနသည့္ ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္အား ၿမိဳ့နယ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လူထုက သတ္မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ့နယ္လူႀကီးမ်ားက ေဒါက္တာသိန္းလွိုင္အား ေရႊဓားဗိုလ္ဟု ဘြဲ႕နာမည္ ေပးလိုေၾကာင္း ထိုစဥ္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးစန္းယုထံ ခြင့္ျပဳရန္ေလၽွာက္ထားသည့္အဆင့္ထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

သမၼတႀကီး ဦးစန္းယုကလည္း ေရႊဓားဗိုလ္အျဖစ္ ဘြဲ႕အမည္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ေက်ာင္းကုန္းမွေန၍ ေရၾကည္၊ အသုတ္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္မ်ားသို့ လွည့္လည္ခြဲစိတ္ေပးခဲ့စဥ္ ‘‘သူလိုဆရာ၀န္’’ ‘‘ ေရႊဓားဗိုလ္ ’’ ဟူသည့္ စာတန္းမ်ားခ်ိတ္ဆြဲကာ ၿမိဳ့လူထုမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သူကလည္း ေရာက္ရာၿမိဳ့နယ္တိုင္းမွာ ေဆး႐ုံ၊ လူနာေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေလသည္။

အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္သည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းေလး ဖြင့္လွစ္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့ ကေမၻာဇေဆး႐ုံ၌ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ ေအာင္ရတနာေဆးခန္း၊ စိတၱသုခေဆးခန္းတို့တြင္လည္း ကုသမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

‘‘ဆရာႀကီးက သြားေရးလာေရးခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြက တိုင္းရင္းသားေတြကို ရင္၀ယ္သားလို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးခဲ့တယ္။ ခြဲစိတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း အရမ္းေတာ္တယ္။ လည္ပင္းႀကီးခြဲတာမွာဆိုရင္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ဆရာ၀န္ေတြေတာင္ မခြဲနိုင္တဲ့ ထုံေဆးပညာနဲ႔ခြဲတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံမရွိဘဲနဲ႔ ခြဲနိုင္တယ္’’ဟု ပင္းတယမီးအိမ္ရွင္ဟု နိုင္ငံေက်ာ္ခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္က ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေျပာျပသည္။ သူေလးစားအားက်သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားစာရင္းမွာ ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္ ပါ၀င္သည္။ သူ႔ကိုအားက်၍ သူ႔လိုဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ သူ႔ကိုယ္သူ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့တာျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္က ဖြင့္ဟသည္။

ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္က သူတတ္ကၽြမ္းထားသည့္ ထုံေဆးပညာကိုလည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ဆရာ၀န္မ်ားထံသို့ ပညာအေမြေပးခဲ့လိုဟန္ရွိသည္။ သူ ဘယ္ေရာက္ေရာက္ ထုံေဆးပညာရပ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္းတို့ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ‘‘ထုံေဆးပညာက က်င့္မွရတယ္’’ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

သူသည္ ဆရာ၀န္ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံး ခြဲစိတ္ဓားကို လက္ကမခ်ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ေသသည္အထိ ခြဲစိတ္သြားလိုသည့္ဆႏၵလည္း ရွိဟန္တူသည္။ ‘‘အခု အိမ္ကတားထားလို့ စိတ္ညစ္ေနတယ္။ အခုခြဲခိုင္းရင္ အခုခြဲဦးမွာပဲ’’ဟုလာ မည့္နို၀င္ဘာလတြင္ အသက္ (၈၁) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးက မခ်င့္မရဲေျပာပါသည္။

သူက ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ သိပ္မတူပါ။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း ‘‘ငါ့ပုံစံကဒရ၀မ္နဲ႔ဆင္ေနတယ္။ ငါ့ကို ဆရာ၀န္လို့ ဘယ္သူမွမသိဘူး’’ဟု ဆိုသည္။သူ႔ကို ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံး အနီးမွ ပါရမီျဖည့္လာသည့္ ဇနီးျဖစ္သူကိုလည္း အေတာ္ခ်စ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ၿမိတ္ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္က်စဥ္ကတည္းက ေဒၚအုန္းအုန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နာဂေတာင္တန္းေပၚသို့ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ မညည္းမညဴ လိုက္ပါေနထိုင္ခဲ့သည္။

‘‘စၿပီးအိမ္ေထာင္က်တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ဆရာက ေငြေၾကးနဲ႔အလုပ္လုပ္ရတာ ဝါသနာမပါဘူး။ လူနာေတြ ကန္ေတာ့သေလာက္ပဲ။ အားလုံးကို ေစတနာနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ လခဆိုတာလည္း လကုန္ရင္ တစ္ျပားမွပါမလာဘူး။ တပည့္ေတြကို ေဝေပးပစ္တယ္’’ဟု ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚအုန္းအုန္းကေျပာ ျပသည္။

မိသားစု၀င္တခ်ိဳ့ကို ခြဲစိတ္ေပးဖူးပါသလားဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ဆရာႀကီးနာဂသိန္းလွိုင္က သေဘာက်ရယ္ေမာလ်က္ “ငါ့ကေလးေတြ၊ ေျမးေတြအကုန္လုံး ငါေမြးေပးခဲ့တာကြ’’ဟု ဆိုပါသည္။ သားသမီးခုနစ္ဦးရွိသည့္အနက္ ေျခာက္ဦးကို သူကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမးရွစ္ေယာက္စလုံးကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေမြးဖြားေပးခဲ့တာျဖစ္သည္။ ေဒၚအုန္းအုန္းကလည္း ‘‘ ဆယ့္ရွစ္မိနစ္ဆိုရင္ ကေလးက အျပင္ေရာက္ၿပီ’’ ဟု ရယ္ေမာ၍ ေဘးမွ၀င္ေျပာသည္။

အဖ ဦးတန္ဟုတ္၀မ္၊ အမိ ေဒၚနန္းၾကင္သုန္တို့မွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ေမြးခ်င္းကိုးဦးအနက္ ဒုတိယေျမာက္သား တ႐ုတ္ကျပား ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္သည္ အသက္(၈၀) ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သြက္လက္ဆဲ။ စကားကို မနားတမ္း ေျပာဆိုနိုင္ဆဲ။ ခြဲစိတ္ဓားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ေကာက္ကိုင္လိုဟန္ရွိေနဆဲ။

‘‘သက္ရွိသတၱဝါေတြကို ကယ္တင္ရတဲ့ကုသိုလ္က ဘာနဲ႔မွႏွိုင္းလို့မရဘူး။လူနာေတြကို ခြဲစိတ္ကုသေပးရတာ အရမ္းေပ်ာ္တယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ လူနာေတြအနားမွာပဲေနတယ္။ မိသားစုနဲ႔ေတာင္ ေလၽွာက္မသြားဘူး။ ဆရာ၀န္ကိုကုသိုလ္ ရေအာင္၊ ထမင္းဝေအာင္၊ ပညာတတ္လာေအာင္ လူနာေတြပဲ လုပ္ေပးတယ္။ လူနာေတြရဲ့ေက်းဇူးကိုဆပ္မကုန္ဘူး။ ပိုက္ဆံေမၽွာ္ၿပီး တစ္ခါမွ မခြဲေပးဖူးဘူး။ ေပးလည္း မယူဘူး။ သူ႔အသက္ကို ငါ့ဆီလာအပ္တယ္ဆိုကတည္းက ေငြသိန္းသန္းမက လာအပ္တာပဲမဟုတ္လား’’ဟု ဆရာ၀န္ႀကီးက သူ၏စိတ္သေဘာထားကို ေျပာျပပါသည္။

လက္ရွိေဆးေလာကအေပၚမွာလည္း ဆရာ၀န္ႀကီးက ‘‘ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ပ်က္ေနတာၾကာၿပီ’’ဟု ဆိုပါသည္။ အသျပာဆရာ၀န္မ်ားမွာ သူေဌးသာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ္သည္၊ တတ္သည္ရွိမလာနိုင္၊ နာမည္ႀကီးမလာနိုင္ဟု ဆရာ၀န္ႀကီးက သုံးသပ္ၿပီး ထိုသို့ျဖစ္ရျခင္းမွာ အတၱပါေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ‘‘တို့ဆီမွာက ဘြဲ႕အမ်ားႀကီးရမွ’’ဟု သူက အားမလိုအားမရျဖစ္ဟန္ျဖင့္ ဆက္ေျပာပါသည္။

ဆရာ၀န္လုပ္သက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာနာဂသိန္းလွိုင္သည္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့တြင္ ေနထိုင္ကာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းလ်က္ရွိသည္။

ထုံေဆးပညာရွင္ႀကီး၊ ခြဲစိတ္ပညာရွင္ႀကီး၊ ေစတနာရွင္ဆရာ၀န္ႀကီး၊ သူလိုဆ ရာ၀န္ႀကီး၊ နာဂနတ္ႀကီး၊ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္တန္းေပၚမွ မီးအိမ္ရွင္ႀကီးက သူ႔ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးအတြက္ အင္တာဗ်ဳးလာေရာက္သူႏွင့္ သုံးနာရီခန္႔ၾကာေအာင္ မေမာတမ္းစကားမ်ားေဖာင္ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါစကားတစ္ခြန္းျဖင့္လက္စသတ္လိုက္ပါသည္။

‘‘လူကိုလူလိုျမင္ပါ။ လူကိုလူလို သုံးသပ္ပါ။ လူကို လူလိုၾကည့္ပါ။ လူကိုလူလို က်င့္သုံးၾကပါ။ ဒါမွ မင္းဘဝေျဖာင့္ျဖဴးလိမ့္မယ္’’။ ။ 7 Days ၏ ၂၀၁၆ကေဆာင္းပါးကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ယခုအခါ ဆရာႀကီးသည္ ၈၆ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ မူရင္းpostပိုင္ရွင္အားေလးစားစြာCreditေပးပါသည္….။

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *