ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ထပ္မံလွူဒါန္း

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကာကြယ္ေဆးဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ထပ္မံလွူဒါန္း

ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ပ္သိန္း (၃,၀၀၀) ကို ထပ္မံ လွူဒါန္းလိုက္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ (၆) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့ ဘဏ္စာရင္း အမွတ္မ်ားနဲ႔ ႐ုံးခန္းမွာ လက္ခံရရွိတဲ့ အလွူေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၅၃၈,၇၈၅,၁၄၀ /- ၊ USD 8,605 ၊ AUD 1,500 ရရွိ ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပမွ ေစတနာရွင္ အလွူရွင္မ်ားရဲ့ စုေပါင္းအလွူအျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔က ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) နဲ႔ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း (၃၀၀၀) စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၅၀၀၀) ကို လွူဒါန္း ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြအတြက္ လွူဒါန္းနိုင္ဖို့ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တိတိ ကို မတည္မည္ျဖစ္ၿပီး အလွူရွင္မ်ားရဲ့ ထည့္ဝင္လွူဒါန္း ေငြကို လက္ခံေပးၿပီးေနာက္ အလွူ ေငြပမာဏ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ျပည့္တဲ့ အခါတိုင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ( ေနျပည္ေတာ္) ရွိ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရရွိေရး ရန္ပုံေငြ ( ျမန္မာက်ပ္ ေငြစာရင္း) သို့ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း လွူဒါန္း ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔က အလွူရွင္မ်ားထံသို့ စတင္ အသိေပး ပန္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သို့ အသိေပးပန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့ ေငြစာရင္းအမွတ္မ်ားနဲ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္း႐ုံးခန္းတို့မွာ အလွူရွင္မ်ားက COVID-19 ကာကြယ္ေဆးရန္ပုံေငြအတြက္ ေစတနာထက္သန္စြာ လာေရာက္လွူဒါန္းလၽွက္ရွိတယ္လို့ သိရပါတယ္။ Source ; Myanmaplatform

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *