ျပည္တြင္းမွာထိုင္းထီႏွင့္ စင္ကာပူထီမ်ားေရာင္းခ်ပါက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနၿပီး အေရးယူဖမ္းဆီးခံရနိုင္

ျပည္တြင္းမွာ ထိုင္းထီႏွင့္ စင္ကာပူထီမ်ား ေရာင္းခ်ပါက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနၿပီး အေရးယူဖမ္းဆီးခံရနိုင္

ျပည္တြင္းမွာ ထိုင္းထီႏွင့္ စင္ကာပူထီမ်ား ေရာင္းခ်ပါက ေလာင္းကစား ဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနၿပီး အေရးယူ ဖမ္းဆီး ခံရနိုင္တယ္လို့ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ က သတိေပး ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာက ေရာင္းခ်သည့္ ေအာင္ဘာေလ ထီမ်ားသည္သာ တရားဝင္ ေရာင္း၊ ဝယ္ၿပီး ထီထိုးကံစမ္းခြင့္ရွိၿပီး အျခားနိုင္ငံမွ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေရာင္း၊ ဝယ္ၿပီး ထီထိုး ကံစမ္းခြင့္ မရွိဘူးလို့ ဆိုပါတယ္။

ယင္းေၾကာင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းထီ၊ စကၤာပူထီ အစရွိသည့္ အျခားနိုင္ငံ မွထီမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူထီထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပလုပ္ပါက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေနၿပီး အေရးယူ ဖမ္းဆီးခံရနိုင္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ထိုင္းထီ ၊ စကၤာပူထီ ေရာင္းခ်သူသည္ ပုဒ္မ-၁၁ (က) အရ ထီ (သို့မဟုတ္) ထီကဲ့သို့ေသာ အျခားကံစမ္း ကစားနည္း တစ္ခုခုကို စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေလာင္းေၾကး လက္ခံျခင္း၊ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း ဆိုသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ၿပီး

ထိုသို့ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္လၽွင္ ေလာင္ကစား ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈(က)အရ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္ တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္း အထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ေသခံ ပစၥည္းႏွင့္ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ ျဖစ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္ ။ ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *