အာဂ်င္တီးနားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ႕ေသာ ဘတ္စ္ကား၄စီးထက္ပိုရွည္သည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒိုင္နိုေဆာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း

အာဂ်င္တီးနားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ႕ေသာ ဘတ္စ္ကား၄စီးထက္ပိုရွည္သည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒိုင္နိုေဆာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း

အာဂ်င္တီးနားတြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ဒိုင္နိုေဆာ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး ႐ုပ္ႂကြင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ပညာရွင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကအာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း Neuquén ျပည္နယ္တြင္ သက္တမ္း ၉၈ သန္းအရြယ္ရွိ titanosaur ၏ ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Cretaceous Research ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာျ္ပထားေသာသုေတသနျပဳခ်က္အရ ႐ုပ္ႂကြင္းတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သမၽွထဲတြင္ အႀကီးဆုံးsauropods မ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းယုံၾကည္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသန္း၁၀၀ မွ ၉၅ သန္းအထိ သက္တမ္းရွိၿပီး ၃၇.၂ မီတာ (၁၂၂ ေပ) အရွည္ရွိသည့္ Patagotitan မ်ိဳးစိတ္ထက္ ပိုေရွးက်နိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းၾကသည္။ ၎သည္ လန္ဒန္အနီေရာင္ ဘတ္စ္ကား၏ အရွည္ထက္ေလးဆခြဲ ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ ဒိုင္နိုေဆာတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္၊

‘သို့ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို့သည္ အနာဂတ္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အရိုးစုအေျမာက္အမ်ားကို ေတြ႕ရွိရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားၿပီး မည္မၽွႀကီးမားသည္ကို ယုံၾကည္မွုရွိစြာ တိတိက်က် သိနိုင္လိမ့္မည္ဟု အာဂ်င္တီးနား Museo de La Plata တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါရဂူ Alejandro Otero မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားက ယခု ႐ုပ္ႂကြင္းသည္ မ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု ယုံၾကည္ ထားေသာ္လည္း ၎သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရွးက သိထားသည့္ ဒိုင္နိုေဆာမ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထိုသုေတသနကို အာဂ်င္တီးနား၏ ဇာပါလာျပတိုက္ ၊ Museo de La Plata,Museo Egidio Feruglio ၊ Zaragoza တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Crd ; မင္းသုတဟန္ / Ref ; The Sun

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *