သံျဖဴဇရပ္ေဒသခံ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးက ၎ပိုင္ေျမဧက၈၀ကို ေျမကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ေပးလွူ

သံျဖဴဇရပ္ေဒသခံ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးက ၎ပိုင္ေျမဧက၈၀ကို ေျမကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ေပးလွူ

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ့ေဒသခံ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးမွ၎ပိုင္ ေရာ္ဘာၿခံ ေျမဧဏ ၈၀ မြာ ေျမကြက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေဒသတြင္း ေျမယာမဲ့ျပည္သူေတြကို ေပးအပ္လွူဒါန္းရန္ ေလၽွာက္လႊာမ်ား လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

” မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ ႏွစ္ရက္ကို ေလၽွာက္လႊာေတြ လက္ခံၿပီး ခ္လံ (၉၀၀) ေပးလိုက္ပါၿပီး၊ ခ်လံရတဲ့ လူေတြက ေျမကြက္ေတြ ရၿပီးေပါ့၊ ဘယ္ေျမကြက္ရမလဲဆိုတာေတာ့ မဲႏွိုက္ပါမယ္ ၊ လာေလၽွာက္တဲ့ လူတိုင္းကိုေပးပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ေျမတစ္ကြက္ ႏွုန္းပဲေပါ့ ၊ ဆရာတို့အဓိက စီစစၲာက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း တစ္ခုတည္းကေန ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္ လာေလၽွာက္တာမ်ိဳးကိုပဲ စီစစ္ၿပီးပယ္ပါတယ္ ၊ က်န္တာေတြအားလုံးက ရၾကပါတယ္” ဟု ေျမယာေပးေဝေရးမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေဒါက္တာတင့္ေအာင္စိုးက ေျပာပါသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ့ေဒသခံ သူေဌးႀကီး ဦးေခြး-( ေဒၚယိမ္း)တို့မြ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ့နယ္ စခန္းႀကီးေက်းရြာ သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသုံးဆူၾသား ကားလမ္းမေဘးရွိ ပုံစံ ၇ က်ထားၿပီးသား ၎တို့၏ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ အလ္ား ၃၅ ေပ အနံ ၇၀ ေပ ရွိသည့္ အိမ္ၿခံကြက္(၉၀၀) ေက်ာ္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ လိုအပ္သူမ်ားကို ေပးေဝလွူဒါန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ေျမယာဧက ၈၀ တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဘုရားေစတီတစ္ဆူကိုလည္း တည္ထားလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္ ။ ေျမယာေပးေဝရာမွာ စည္ကမ္းခ်က္အေနနဲ႔ ေျမကြက္ရရွိသူမ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေနထိုင္ၿပီးမွ ေျမပိုင္ဆိုင္မွု စာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္ ။

ဆယ္ႏွစ္မျပည့္မီ လက္လႊဲေရာင္းခ်ျခင္း ေနထိုင္မွုမရွိျခင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ျပန္လည္ၿပီးသိမ္းဆည္းကာ လိုအပ္သူေတြထံ ထပ္မံ ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။ ထပ္မံ၍ ယင္းသူေဌးႀကီးကပင္ တာပသြန္ေက်းရြာရွိ ေျမဧဏ ၁၆၀ ႏွင့္ ဘုရားသုံးဆူလမ္းဝရွိ ေျမဧဏ ၇ ဧဏ ကိုလည္း လွူဒါန္းမွုျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ source ; VOT သတင္းေအဂ်င္စီ

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *