ျမန္မာျပည္ ေျမပုံေရးဆြဲသူ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္

ျမန္မာျပည္ ေျမပုံေရးဆြဲသူ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္

ျမန္မာနိုင္ငံေျမပုံ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပထဝီဝင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္ ( ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ နိုင္ငံရပ္ျခား ပါရဂူဘြဲ႕ကို ပထမဦးဆုံး ဆြတ္ခူးခဲ့သူ)

၁။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚသင္းၾကည္ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွာ ပထမဆုံး နိုင္ငံျခားက ပါရဂူဘြဲ႕ ယူလာသူအျဖစ္သိ သူမ်ားပါတယ္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေမရိကန္နိုင္ငံ ကလပ္တကၠသိုလ္မွာ ပထဝီဘာ သာနဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မျဖစ္ခင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က အဂၤလိပ္ အမ်ိဳးသမီးေတြလန္ဒန္မွာ ပါရဂူဘြဲ႕ သြားယူၾကတာေတြရွိေပမယ့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြထဲကေတာ့ ေဒၚသင္းၾကည္က ပထမဆုံးပါ။

၂။ ေနာက္ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္ဟာ ဒီကေန႕ ကမာၻက လက္ခံ သုံးစြဲေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ေျမပုံကို နယ္သာလန္နိုင္ငံ အမၥတာဒမၠဂ်မ္ဘာတန္ပထဝီ ေျမပုံဆြဲဌာနနဲ႕ အတူႀကီးၾကပ္ေရးဆြဲ တည္းျဖတ္ခဲ့သူပါ။

၃။ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္ကို ၁၉၁၇ခုႏွစ္၊ ျဇႏႅ ၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ အဖဦးႀကိဳ႕၊အမိ ေဒၚျမတို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္း သုံးဦး ရွိပါတယ္။

၄။ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းၾကည္ဟာ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕၊ ဗမာတိုင္း ရင္းသား ဘာသာေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ဖခင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ မေကြးၿမိဳ႕ ၊ တိုင္းရင္းျမန္မာ ျမဴနီစီပယ္ေက်ာင္းတြင္ ရွစ္တန္းအထိ ပညာသင္ယူ ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း (Teacher Training College -TTC) တြင္ နဝမတန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းေအာင္တဲ့အထိ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားျဖင့္ ေနထိုင္ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (ဟိုက္စကူးဖိုင္နယ္)(High School Final – HSF))ကို ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ေက်ာင္းသူမ်ားထဲတြင္ ပထမ ရ႐ြိခဲ့သူပါ။

၁၉၃၄-၁၉၃၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သို႔ စတင္ တက္ေရာက္ရာ (S)တန္း (Special Class)တြင္ သင္ယူခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၃၈ခုႏွစ္တြင္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးတန္း (B.A. (Hons.)) ကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ပထဝီဝင္ဌာနတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ နည္းျပဆရာမ အျဖစ္ နိုင္ငံတာဝန္ကို စတင္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၉-၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္(TTC)မြ B.Ed. (ပညာေရးဘြဲ႕) သင္တန္းကို တက္ ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ အေရွ႕အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးက ဖြင့္လွစ္ ေသာ လက္ေ႐ြးစင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ရိုးၫႊန္း တမ္းဆိုင္ရာႏွင့္သင္ၾကားမႈ ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးေဖေမာင္ တင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ပထ ဝီဝင္ဌာန၊ လက္ေထာက္ ကထိကအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ အေရးေပၚကာလ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ပထဝီဝင္ဌာနကို လက္ေထာက္ ကထိကအဆင့္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ(USA)၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၊ကလပ္တကၠသိုလ္(Clark University) တြင္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ရယူရန္ ထြက္ ခြာခဲ့ၿပီး ပထမႏွစ္ဝက္ ရမွတ္မ်ား ထူးခြၽန္ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတက္ရန္ ကလပ္တကၠသိုလ္ကခြင့္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ရွိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ျမန္မာျပည္ကို သေဘၤာနဲ႕ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံ ရပ္ျခား ပါရဂူဘြဲ႕ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထဲမွ ပထမဆုံး ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ပထဝီဝင္ ဌာန၌ ကထိက / ဌာနမႉးအျဖစ္စတင္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၉ ရက္ မွစတင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ပထဝီဝင္ ဌာန၌ ပါေမာကၡအျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံ သုေတသနအသင္း (Burma Research Society-BRS) တြင္ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ လႈပ္ ႐ြားခဲ့သလိုကိုယ္ပိုင္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံသမိုင္း ေကာ္မရွင္(HistoricalCommission)မွာလည္းတက္တက္ႂကြ ႂကြ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အႏုပညာအသင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေျခလ်င္ႏွင့္ေတာင္ တက္အသင္းတို႔ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာမွာလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ ပညာသင္ႏွစ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ကတကၠ သိုလ္ စာေပး စာယူသင္တန္းမ်ား (ပညာေရးဘြဲ႕)စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဝိဇၨာ/ သိပၸံ၊ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ဥေပဒ ပညာရပၼ္ားပါ ထည့္သြင္းပို႔ခ်ခဲ့ရာတြင္ ဝိဇၨာဌာနမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။

၅ ။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ျဇႏႅမြာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပထဝီဝင္ပါေမာကၡတာဝန္မွ သက္ျပည့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁၀)၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္း၊ ၇ မိုင္ ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚသင္းၾကည္က ” ပထဝီသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ စူးစမ္းတတ္တဲ့ အေလ့အထ ရ႐ြိဖို႔ ပ်ိဳးေထာင္ေပးတာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္ ။ Crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *