အေဝးမွုန္ျခင္းကို ကုသနိုင္သည့္ စမတ္မ်က္မွန္ကို ဂ်ပန္တြင္တီထြင္ဖန္တီး

အေဝးမွုန္ျခင္းကို ကုသနိုင္သည့္ စမတ္မ်က္မွန္ကို ဂ်ပန္တြင္တီထြင္ဖန္တီး

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Kubota Pharmaceutical Holdings ကုမၸဏီမွ တစ္ေန႔လၽွင္ တစ္နာရီသာ ဝတ္ဆင္ခဲ့လၽွင္ပင္ အေဝးမွုန္ျခင္းကို ကုသ ေပးနိုင္သည့္ စမတ္မ်က္မွန္ကို တီထြင္ခဲ့သည္။ ဤမွုန္ဝါးမွုကို ကုးစားရန္ သင့္တြင္မ်က္မွန္ သို့မဟုတ္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာရွိသည္။ သို့ေသာ္ အခ်ိန္ျပည့္ တပ္ထားရမည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုက အေဝးမွုန္ျခင္းကို အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အလြယ္ကူဆုံး ကုသနိုင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

စမတ္မ်က္မွန္၏ မွန္ဘီလူးမွ ပုံရိပ္သည္ တပ္ထားသူ၏ မ်က္ၾကည္လႊာ ေပၚသို့ အျမင္အာ႐ုံ ခ်ေစျခင္းျဖင့္ ပုံရိပ္ေရာင္ မွားယြင္းစြာ က်ေရာက္မွုကိုကုစားနိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္ေန႔လၽွင္ မိနစ္ ၆၀ မွ ၉၀ အထိ တပ္ထား႐ုံႏွင့္ အေဝးမွုန္ျခင္းကို ျပဳျပင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Dr. Ryo Kubota မွ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာKubota Pharmaceutical Holdings သည္ Kubota Glasses ဟု လူသိမ်ားသည့္ ကိရိယာကို စမ္းသပ္ဆဲျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူသည္ မ်က္မွန္တပ္ထားၿပီးေသာအခါ မည္မၽွ ၾကာခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္သည္ကို စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ တစ္ရက္လၽွင္ တစ္နာရီေက်ာ္သာ တတ္ရန္လိုသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းမည္မွ တပ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အထူး မ်က္မွန္မ်ားသည္ ႐ူပါ႐ုံကိုမ်က္ရည္လႊာေပၚ ပုံရိပ္ခ်ေပးရန္micro LEDS ကို အသုံးျပဳထာသည္။ ၾကည့္ရွုသူ၏ ေန႔စဥ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို မည္သို့မၽွအေႏွာက္အယွက္ မေပးဘဲ အေဝးမွုန္မွ ကုစားေပးနိုင္သည္။

Multifocal contact lens နည္းပညာကို အသုံးျပဳေသာ ဤထုတ္ကုန္သည္ ႐ူပါ႐ုံတစ္ခုလုံးကို ျမင္ကြင္းၾကည့္ မွန္ဘီလူး၏ စြမ္းအားျဖင့္ ၾကည္လင္လာေစရန္ ပုံရိပ္ေဖာ္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေဝမွုန္ျခင္းတြင္ မ်က္ၾကည္လႊာမွ ျပတ္သားမွုကို ျပန္လည္ အားေကာင္းေစေရးအတြက္ လွုံ႔ေဆာ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Kubota Glasses နည္းပညာသည္ နာနိုနည္းပညာကို ၎၏အီလက္ထေရာနစ္ မ်က္မွန္အေျခခံသည့္ ကိရိယာတြင္ အသုံးျပဳထားသည္။ ေန႔စဥ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္အတြင္း မ်က္ၾကည္လႊာကို လွုံေဆာ္ျခင္းျဖင့္ အေဝးမွုန္ျခင္း ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းထားသည္သည္။

Kubota ေဆးဝါးလုပ္ငန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မွုမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎၏စမတ္မ်က္မွန္မ်ား၏ ထိေရာက္မွုကို အကဲျဖတ္ရန္ အေမရိကန္သား ၂၅ ဦးႏွင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ အာရွ၌ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားသို့ လည္း ဝင္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ “က်ေနာ္တို့က ဒါကို အာရွမွာ ပထမဆုံး ေရာင္းခ်ဖို့ ရည္ရြယ္ထားတာက အာရွမွာ အေဝးမွုန္တဲ့သူ ဦးေရ အလြန္မ်ားျပားတာေၾကာင့္လူအမ်ားစုက အနီးအနားမွာရွိတဲ့ လူ ဦး ေရမ်ားျပား ေနလို့ပါပဲ” ဟု Ryo Kubota က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Crd ; မင္းသုတဟန္ / Ref ; OD

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *