အာဂ်င္တီးနားတြင္ကိုဗစ္အတြက္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ထိပ္တန္းသူေဌးႀကီးမ်ားကို အခြန္စေကာက္ေန

အာဂ်င္တီးနားတြင္ကိုဗစ္အတြက္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ထိပ္တန္းသူေဌးႀကီးမ်ားကို အခြန္စေကာက္ေန

ကိုဗစ္အတြက္ ေဆးဝါး ၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ သြားသည့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီရန္ အတြက္ အာဂ်င္တီးနားက ထိပ္တန္း သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ေကာက္မည့္ အစီအစဥ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္ အသက္ဝင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မွု ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ သန္းခန႔္ ရွိသည့္ လူမ်ားကို အခြန္ေကာက္ မည့္ ဥပေဒအား အထက္ လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္ ။ အာဂ်င္တီးနားရွိ ထိတ္ထိတ္ၾကဲ သူေဌးႀကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္ရာမွ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံခန႔္ရမည္ဟု အာဂ်င္တီးနား အစိုးရအဖြဲ႕က ေမၽွာ္လင့္ ထားသည္ ။

အာဂ်င္တီးနားရွိ လူဦးေရအနက္ ၄၀ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္ ။ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ကစကာ နိုင္ငံေတာ္ အခြန္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က က်သင့္မည့္ ပမာဏကို တြက္ခ်က္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ဆိုလၽွင္ ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္ပိုင္သည့္ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မွု အတြက္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပရွိ ပိုင္ဆိုင္မွုအတြက္ ၅ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ အခြန္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ source ; Pyi Myanmar

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *