ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာခဲ့တဲ့ သာသနာႏွစ္ ၂၅ဝဝ ေက်ာ္လာရင္ ျဖစ္လာမယ့္အရာေတြ

ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာခဲ့တဲ့ သာသနာႏွစ္ ၂၅ဝဝ ေက်ာ္လာရင္ ျဖစ္လာမယ့္အရာေတြ

သာသနာ ( ၂၅ဝဝ ) ေက်ာ္လာရင္ မျမင္ဘူးတာေတြ ျမင္ၾကရလိမ့္မယ္။မၾကားဘူးတာေတြ ၾကားၾကရလိမ့္မယ္။ မျဖစ္ဖူးတာေတြ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။သ ဘာဝေဘးဆိုးေတြ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ လက္နက္ဆန္းေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္ ။ ေရာဂါဆန္းေတြ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာမယ္ ။ အငတ္ေဘးေတြ ၾကဳံလာမယ္။ ေရာဂါ ကပ္ေဘးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ သဘာဝေဘးေတြ ျဖစ္လာမယ္။

႐ုပ္ဝတၳဳေတြ ထြန္းေတာက္ တိုးတက္လာၾကလိမ့္မယ္။ လူ႔အတတ္ နတ္မကလူ႔အႀကိဳက္လည္း နတ္ မလိုက္နိုင္။ လူေတြ ေလာဘ အတၱ အားႀကီးလာၾကလိမ့္မယ္။ ႐ုပ္ဝတၳဳ တိုးတက္ရင္ ေလာဘေနာက္ လိုက္ၾကရင္း လူေတြ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းလိမ့္မယ္။

မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္တာေတြ လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ မိန္းမေတြ ေယာက္်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း လာလိမ့္မယ္။ မိန္းမေတြ ေယာက္်ားႏွင့္ တူလာမယ္။ ရဟန္းေတြ လူနဲ႔တူလာမယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ အိမ္ႏွင့္ တူလာမယ္။အဆိုး အေကာင္း ဒြန္တြဲလာလိမ့္မယ္။ အပ်က္တရား ပိုျမန္လာလိမ့္မယ္။ ႐ုပ္ဝတၳဳတိုးတက္ေန၍ လူေတြ ကိေလသာအာ႐ုံ ေလာကီေနာက္သာ လိုက္ေနၾကလိမ့္မယ္။ မိဘကို ျပန္သတ္ မိဘကို ျပန္ေစာ္ကား သား သမီးကိုမယားလုပ္ လင္လုပ္လာၾကလိမ့္မယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ… ပါရမီရွိတဲ့သူ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့သူ သံေဝဂ တရား ရလာၾကလိမ့္မယ္။ အလိုလို ေၾကာက္စိတ္၀င္လာၾကလိမ့္မယ္ ။ တဖက္မွာလည္း …အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းေနလိမ့္မယ္။ တရားျပ တရားက်င့္ေနၾကလိမ့္မယ္။ မသိသူ ေက်ာ္သြား သိသူ ေဖာ္စားၾကလိမ့္မယ္။

ဝိမုတၱိယုဂေခတ္ အနတၱသာသနာ တပါတ္လည္ျ ပန္ေပၚလာမယ္။ အရိယာေတြ ေပၚထြန္းနိုင္တဲ့ေခတ္ တရားက်င့္ရင္ က်င့္သလို တရားရၾကလိမ့္မယ္။မေကာင္းသူ ပယ္ ေကာင္းသူ ကယ္မယ္ တဲ့။ အရိယာသံဃာ ေစာ္ကားလို့အပါယ္ငရဲ ဆင္းၾကလိမ့္မယ္။ သိသူေဖာ္စားလို့ နတ္ျပည္တက္ အရိယာျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။

ဒီအခ်ိန္ သူေတာ္ေကာင္းကို ေတြ႕ေအာင္ ရွာ။ မေတြ႕ေတြ႕ေအာင္ ရွာပါတဲ့။သူေတာ္ဆည္းကပ္ ျမတ္တရားနာပါတဲ့။ လူ႔ဘဝဆိုတာ ရခဲတယ္။ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေတြ႕ခဲတယ္။ သာသနာနဲ႔ ၾကဳံႀကိဳက္ခဲတယ္။ ၾကဳံေနရင္လည္း လက္ခံခဲတယ္။လက္ခံပါေသာ္လည္း က်င့္ႀကံခဲတယ္။ က်င့္ႀကံေသာ္လည္း ဆိုက္ေရာက္ခဲတယ္။ ယခုအခါမွာကား…

လူလည္း ျဖစ္လာ သာသနာႏွင့္လည္း ၾကဳံခိုက္ အၿမိဳက္တရား ေဟာၾကားမည့္သူက မရွား။ ထိုသို့ျဖစ္ပါလၽွက္ အမွန္ကို မႀကိဳက္ အမွားကို လိုက္ၿပီးအမွားကို ႀကိဳက္ေနၾကပါလၽွင္ အမိုက္တကာ့ ဗိုလ္မင္းထက္ မိုက္တဲ့သူ မရွိ။သူေတာ္ေကာင္းစကား နားမေထာင္တရားကို မက်င့္ႀကံၾကလၽွင္ တီေထြးႀကီးေတြသာ ျဖစ္ၾကရလိမ့္မည္တဲ့။ { ေရွးလူႀကီးသူမမ်ားစကား }

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *