အဆိုေတာ္လင္းလင္းႏွင့္ အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ့ဦးေဆာင္ၿပီး Civil Disobedience လွုပ္ရွားမွုေၾကာင့္ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္သြားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စတင္ကူညီေပး

အဆိုေတာ္လင္းလင္းႏွင့္ အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ့ဦးေဆာင္ၿပီး Civil Disobedience လွုပ္ရွားမွုေၾကာင့္ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္သြားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စတင္ကူညီေပး

လတ္တေလာ ျမန္မာနိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ Civil Disob edience movement တြင္ ရဲရဲ ၀င့္၀င့္ ပါ၀င္လွုပ္ရွားခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား စား၀တ္ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါက အကူအညီေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္ကို အဆိုေတာ္ လင္းလင္းႏွင့္ အႏုပညာရွင္ပရ ဟိတ သမားတစ္ခ်ိဳ့မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ယေန႔မွာပဲ စတင္ကူညီမွုေပးခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

အဆိုေတာ္ လင္းလင္းႏွင့္ အႏုပညာရွင္ အခ်ိဳ့မွ We Support Heroes အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး CD Movement ေၾကာင့္ ေနေရးစာေရး အခက္အခဲ ျဖစ္‌သြားသည့္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ့အား စားေသာက္ေရးႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားအား တတ္နိုင္သေလာက္ စီစဥ္ ကူညီ ေပးသြားဖို့ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔မွာေတာ့ We Support Heroes အဖြဲ႕မွCD movement ေၾကာင့္ အခက္ အခဲျဖစ္သြားသည့္ ေနျပည္ေတာ္မွ မိသားစုတစ္စုအား ေနထိုင္ စားေသာက္ေရး အဆင္ေျပေအာင္ စတင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လို့ သိရၿပီး ထိုအေၾကာင္းကိုေတာ့ လင္းလင္းက

” ဒီေန႔ Civil Disobedience Movement ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္သြားတဲ့ မိသားစုတစ္စုကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနေရးစားေရ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Civil Disobed ience Movement ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚနိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးရွိေသာ မိသားစု တစ္စုကိုလဲ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ေပးၿပီး ေစာင့္ေနပါတယ္။

ဖဲႀကိဳးနီး လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို က်ေနာ္တို့ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မတရားမွုကို ဆန႔္က်င္ ေသာ အရာအားလုံးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ Civil Disobedience Movement လွုပ္ရွားမွုကို အဓိ က ထားပါဝင္ေပးၾကဖို့ တိုက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္” လို့ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ Source ; Popolay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *