ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တစ္သိန္းေက်ာ္ CDM လွုပ္ရွားမွုတြင္ပါဝင္

ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တစ္သိန္းေက်ာ္ CDM လွုပ္ရွားမွုတြင္ပါဝင္

တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအ တာျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္သိန္းေက်ာ္သည္ အာဏာဖီဆန္ ေရးလွုပ္ရွားမွု (CDM)လွုပ္ရွားမွု တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေရးပိုင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအ ပါအဝင္ အင္အား ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအမ်ားဆုံးပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ထမ္း မ်ားစုစည္းထားသည့္ CDM လွုပ္ရွားမွုအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ခန႔္မွန္းရသေလာက္ ဌာန အေနနဲ႔ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း CDM မွာပါတယ္။ မပါတဲ့ ဌာနေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွားမယ္။ အခုထိ ယူဆ ထားတာကေတာ့ အဲဒီဌာနေတြထဲက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေနၿပီလို့ယူဆတယ္။တစ္နိုင္ငံလုံး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၁၁၀၀၀၀ ေလာက္ရွိ ေတာ့ စုစုေပါင္း ၉၀, ၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေနၿပီလို့တြက္ရမွာပဲ’’ ဟု အထက္ပါဆရာဝန္က ရွင္းျပ သည္။

အာဏာဖီဆန္ေရးလွုပ္ရွားမွု၌ ပါဝင္လာျခင္းမရွိေသးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ကုသေရးပိုင္းဆိုလၽွင္ ေဆး႐ုံအုပ္ ႀကီး၊ ဒုေဆး႐ုံအုပ္၊ လက္ေထာက္ ေဆး႐ုံအုပ္ႏွင့္ သူနာျပဳအုပ္ စသည့္ ရာထူးမ်ားအပါအဝင္အုပ္စီမံပိုင္းရာထူးမ်ားသာအမ်ားစုက်န္ရွိေနသည္ဟု ၎ဆရာဝန္ ကဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန ေပါင္း ၁၅ ခုမနည္း CDM လွုပ္ ရွားမွုတြင္ပါဝင္ေနၿပီး ဝန္ထမ္း အင္အား ၅,၀၀၀ ႏွင့္ ၇,၀၀၀ ၾကားရွိနိုင္ေၾကာင္း လူမွုဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ CDM တြင္ပါဝင္သူအခ်ိဳ့က ခန႔္မွန္း သည္။

CDM တြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ ယာစိုက္ပ်ိဳးရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန၊ ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ၊ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဝန္ ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို့ ပါဝင္သည္။

ထို့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ နိုင္ငံအႏွံ့ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ့နယ္ စာရင္းစစ္႐ုံးမ်ားမွ စာရင္းစစ္ဝန္ ထမ္းမ်ားလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ကတည္းက CDM လွုပ္ရွားမွု တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔အ ထိ စာရင္းအရ စာရင္းစစ္ဝန္ထမ္း ၄၄၉ ဦး CDM တြင္ ပါဝင္လာ ေၾကာင္း စာရင္းစစ္႐ုံးဝန္ထမ္း မ်ားအဖြဲ႕က ေၾကညာထားသည္။

နိုင္ငံအႏွံ့ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွင့္ တကၠသိုလ္မွ စီမံေရးရာဝန္ ထမ္းအမ်ားစုသည္လည္း CDM တြင္ ပါဝင္လာၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ CDM တကၠသိုလ္အျဖစ္ ေၾကညာထား သည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုရွိၿပီျဖစ္ သည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ႏွင့္ (၂)၊ မႏၲေလးေဆး တကၠသိုလ္ အပါအဝင္ ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ ႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္ ၂၂ ခုပါဝင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ CDM လွုပ္ရွားမွုအဖြဲ႕စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးစီး ဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုက CDM လွုပ္ရွားမွုတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ခရိုင္ ပညာေရးမွူး၊ ၿမိဳ့နယ္ပညာေရး မွူး၊ ဒုတိယၿမိဳ့နယ္ပညာေရးမွူး၊ လက္ေထာက္ၿမိဳ့နယ္ ပညာေရး မွူး ၅၀ ဦးခန႔္လည္း CDM လွုပ္ ရွားမွုတြင္ ပါဝင္ထားသည္။ ယင္း အျပင္ လွိုင္ၿမိဳ့နယ္ပညာေရးမွူး႐ုံးဆိုလၽွင္ CDM ႐ုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဗီနိုင္းခ်ိတ္ဆြဲေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ့ ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္ တြင္းအခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအ ဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ့ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ ဝင္မွု တစ္စတစ္စ ပိုမိုပါဝင္လာ လ်က္ရွိသည္။ Source : 7 Day News

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *