သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေႀကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာႀကား

သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေႀကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာႀကား

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အျခားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr. Vivian Balakrishnan က ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္က ပါလီမန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ” နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အျခားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို လႊတ္ေပးမယ္လို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ သို့မွသာလၽွင္ ရလဒ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွုမ်ား ရွိလာနိုင္မယ္လို့ ယုံၾကည္ပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို့အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား ယခုထက္ပိုမို တင္းမာလာျခင္း မရွိေစေရးႏွင့္ ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္မွု၊ ေသဆုံးမွုမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚ ေစေရးတို့အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စနစ္တက် အတတ္နိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ လက္နက္မဲ့ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္း မဖက္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိနိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္”ဟု စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr.Vivian Balakrishnan က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး အပါအဝင္ ေရရွည္တည္တံ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နိုင္ငံေရးရလဒ္ တစ္ခုကို ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ crd ; စံေတာ္ခ်ိန္

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *