ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရမည္ဟု ၿဗိတိန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒိုမီနစ္ရတ္ဘ္ ေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရမည္ဟု ၿဗိတိန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒိုမီနစ္ရတ္ဘ္ ေျပာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရမည္ဟု ၿဗိတိန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒိုမီနစ္ရတ္ဘ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ နိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုဖ်က္ဆီတဲ့သူေတြကို ထပ္မံ အေရးယူဖို့ ကၽြန္ေတာ္တို့ စဥ္းစားပါမယ္ ” ဟု ၄င္းက တြစ္တာ လူမွုကြန္ရက္၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အေျခအေနက ဆိုးရြားလာၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွု မ်ားႏွင့္အာဏာ အလြဲသုံးစားမွုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး၌ ၄င္းက ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အေျခ အေနက အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားမဝင္ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မွု၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မွုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွုစံႏွုန္းညံ့ဖ်င္းေသာ နိုင္ငံမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုလ သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေနရာအစားထိုးရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို သုံးႏွစ္လ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာ၊ ဆီးရီးယား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဘူရြန္ဒီႏွင့္ ေတာင္ ဆူဒန္ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွု အစီရင္ခံစာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းမွုကို ျပန္ လည္သုံးသပ္သည္။ Source ; People Media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *