လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ားကို လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား ဗဟုသုတအေနျဖင့္ သိရွိနိုင္ပါရန္ ႏွင့္ အခက္အခဲ အေျခအေန အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သိရွိနိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

‘ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား’

1.System Breakdown

2.Line Fault

3.Shut Down

4.Load Shed

1.System Breakdown

System Breakdown ဆိုသည္မွာ တစ္နိုင္ ငံလုံးကို လၽွပ္စစ္ေပးေနေသာ ဓာတ္အားစနစ္ တစ္ခုလုံး၌ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ အေတာ္ မ်ားမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ကုန္သည္။

အခ်ိဳ့ေသာ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားက ဓာတ္အား ထုတ္ျခင္းမရွိပဲ စက္လည္လၽွက္ ( Full Speed, No-Load condition ) ျဖစ္ကုန္သည္။ အခ်ိဳ့ေသာ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားက အလို အေလ်ာက္ ပိတ္သြားၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္မီး အေမွာင္က်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ယခင္က မၾကာခဏ ေတြ႕ၾကဳံခံစား ၾကရသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြႏွင့္ မီဒီယာ အၾကားတြင္ “ စစ္စတန္ ဘရိတ္ေဒါင္း ” ဟူေသာ အင္ဂ်င္နီယာ အသုံးအႏွုန္းတစ္ခုမွာ တရင္းတႏွီး ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည္။ သို့ေသာ္ ျပည္သူေတြက ထိုသို့ ေတြ႕ၾကဳံရမွုကို မႏွစ္သက္ပါ။ထို့အတူ လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ပို၍ မႏွစ္သက္ပါ။ ျဖစ္လာခဲ့လၽွင္ အလြန္စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ရွိတဲ့၊ ဓာတ္အားေပးစက္ေတြရဲ့ အေျခအေနေတြကို ေမးရင္း၊ စက္တစ္လုံးၿပီး တစ္လုံးကို ျပန္ေမာင္းနိုင္ဖို့၊ စက္ေတြကို ျပန္တြဲ နိုင္ဖို့၊ ဓာတ္အားလိုင္းေတြကို တစ္လိုင္းၿပီး တစ္လိုင္း ဓာတ္အားျပန္လႊတ္နိုင္ဖို့၊ ထိုသို့ လုပ္ၾကရင္းနဲ႔ အမွားအယြင္း ကင္းကင္းနဲ႔ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့၊ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမၽွျဖင့္ ေတြ႕ၾကဳံေနရတဲ့ မတူညီေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ ျပည္ သူေတြ လၽွပ္စစ္ျမန္ျမန္ ျပန္ရဖို့အတြက္ ေဇာေခၽြးျပန္ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကရ ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ဝိုင္းၿပီးပို့တဲ့ ေမတၱာေတြကို အေဟာသိကံ ခံယူၾကရင္းနဲ႔ေပါ့။

System Breakdown ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ကိစၥရပ္မွာ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ နိုင္မွုထက္ ဓာတ္အား သုံးစြဲ မွုက အလြန္ ပိုမို မ်ားျပားလာ သည့္ အခ်ိန္တြင္ Under-Frequency Protection ျဖင့္ စက္မ်ား Trip ျဖစ္၍ ရပ္တန္႔ကုန္တတ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ၌ လၽွပ္စစ္ မ်ားစြာ စီးဆင္းေနေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီး တစ္ခု၌ လိုင္းအျပစ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ စနစ္က အျပစ္ (Fault) ရွိေနေသာ ထိုဓာတ္ အားလိုင္းကို ဓာတ္အားစနစ္မွ ဖယ္ရွားသည့္အခါ က်န္ဓာတ္ အားလိုင္းမ်ား ကပါ အပိုဝန္ကို ထပ္ထမ္းရန္ မနိုင္ရာမွ System Breakdown ျဖစ္ရတတ္သည္။

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားစနစ္အတြင္းရွိ အေရးႀကီးေသာ လၽွပ္စစ္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးရာမွ လည္း System Brea kdown ျဖစ္ရတတ္သည္။ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီးမ်ား၏ ေအာက္တြင္ လူက ေတာင္ယာ မီးရွို့ၾကရာမွျဖစ္ေစ၊ သဘာဝေတာမီး ေလာင္မွုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လိုင္းမ်ား Trip ျဖစ္ကာ ၾကဳံရတတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ System Breakdown ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ ေကာင္းေသာ အေျခအေန မဟုတ္။ မျဖစ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္း အားလုံးက ဝိုင္း၍ ႀကိဳးစားၾကရသည္။

2.Line Fault

ဓာတ္အားလိုင္း အျပစ္ျဖစ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ဓာတ္အားလိုင္းအျပစ္ျဖစ္နိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ (ဓာတ္အားလိုင္း ေပၚသစ္ပင္ပိ ၊ တိုင္က်ိဳး၊ႀကိဳးျပတ္က်၊ ေႀကြသီးကြဲ စသည္ျဖင့္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚ ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ Perm anent line fault ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ေလၽွာက္ လိုင္းအျပစ္လိုက္လံ ရွာေဖြျပဳျပင္ၿပီးမွ ဓာတ္အားျပန္လည္ပို့လႊတ္ရတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ခ်ိန္ အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ တတ္ပါသည္။

3. Shut Down

ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ႀကံ့ခိုင္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ဓာတ္အားပိတ္၍ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသို့ ေဆာင္ရြက္မွသာ ဓာတ္အားလိုင္းအျပစ္ျဖစ္ေပၚမွု (line fault) ႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ ခ်ိဳ့ယြင္းမွုမ်ားနည္းပါးပါမည္။shut down ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္တို့အား ႀကိဳတင္ အသိေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ရံဖန္ရံခါ မွာေတာ့ ဓာတ္အားေပးထားစဥ္ ဓာတ္အားလႊတ္ထားသည့္ စက္ပစၥည္း (သို့) ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ခ်ိဳ့ယြင္းလာသည့္ အေျခအေနမ်ား တြင္လည္း အေရးေပၚ shut down မ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခါ မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွု ၾကာခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရမည့္ ပမာဏေပၚ မူတည္ပါသည္။

4.Load Shed

လာပါၿပီခင္ဗ် Load shed ဒီရက္ပိုင္း ေတြ႕ၾကဳံေနရတဲ့ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွုေပါ့ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဓာတ္အားစနစ္သည္ ေရအားလၽွပ္စစ္ကို အဓိက အေျချပဳထားတဲ့ ဓာတ္အားစနစ္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မွု အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ပါသျဖင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္နိုင္မွုႏွင့္ဓာတ္အားသုံးစြဲမွု ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ၊ ဓာတ္အားစနစ္ တည္ၿငိမ္ေစရန္၊

(System Breakdown မျဖစ္ေစရန္) အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ထို့အျပင္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ဓာတ္အားနိုင္နင္းေသာ္လည္း မိမိတို့အား ဓာတ္အားေပးထားေသာ ထရန္စေဖာ္မာမွ ဝန္အားနိုင္နင္းမွု မရွိလၽွင္လည္း ယင္းထရန္စေဖာ္မာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မွု မလုပ္နိုင္ခင္ၾကား ကာလမွာလည္း load shed မ်ားေဆာင္ရြက္ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ေႏြရာသီ မီးသုံးအမ်ားဆုံး အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွု ၾကာခ်ိန္မွာ နာရီဝက္ ၊ တစ္နာရီခြဲ ၊ ႏွစ္နာရီ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္း အရာမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွုမ်ားအား နည္းပါးေစရန္အတြက္ လၽွပ္စစ္ဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္းႏွင့္ မီးသုံးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မွုမ်ား ေတြ႕ၾကဳံလာခဲ့ပါကလည္း နားလည္သည္းခံေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတယ္ဆိုတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ၾကပါဘူး နည္းပညာ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမွ အပ်က္အစီး အေသအေပ်ာက္နည္းမွာပါ မိတ္ေဆြတို့ကို အသိေပး႐ုံသက္သက္ပါ မျပည့္မစုံဘဝမွာ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ လၽွပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို စာနာၾကည့္႐ုံသက္သက္ပါ ။ မူရင္းေရးသားသူအား ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္မ်ာ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *