လာမည့္မတ္လ၂၉ရက္ေန႔တြင္ နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ရာဟုအရိပ္မည္း ဖုံးလႊမ္းမယ္

လာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ရာဟုအရိပ္မည္း ဖုံးလႊမ္းမယ္

ယခင္က ထိုကာလနိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာဦးေန၀င္းနန္းက်မွု ႏွင့္အထိမ္းသိမ္းခံ ရမွုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့

နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ရာဟု အရိပ္မည္း ဖုံးလႊမ္း မယ္လို့ ဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ဥယ်ာဥ္) က ေဟာၾကားထားပါတယ္။

“လာမည့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ ၊ တနလၤာေန႔ နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ နာရီ ၁၈ မိနစ္တြင္ အဂၤါႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္မ်ား ဒီဂရီတိက်စြာ ပူးယွဥ္ၾကမည္။ထိုပူးယွဥ္မွုမွာ ျမန္မာ့အေရး ကိစၥတို့ အတြက္ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးပတ္သက္ လာနိုင္ေပသည္။ (၁၈) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ခန႔္ ပူးယွဥ္နိုင္သည္။

အနီးဆုံး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နကၡတ္လကြယ္ခ်ိန္တြင္ ပူးယွဥ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ပူးယွဥ္ေသာ ၿပိသရာသီပင္ျဖစ္၏။ထိုကာလ အနီးနားတြင္ ဦးေန၀င္း မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နိုင္ငံေတာ္ ပဋိပကၡျပသနာ ေပၚထြန္းျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ ဦးေန၀င္း နန္းက်မွုႏွင့္ အထိမ္းသိမ္းခံ ရမွုျဖစ္စဥ္၊

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ နယ္စပ္စစ္ေရး ပဋိပကၡျပသနာ တင္းမားမွုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ ဖန္တီးခဲ့ရမွု အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ တေပါင္း လဆုတ္ ၂ ရက္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ ၊ တနလၤာေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚ ပါမည္ ” လို့ ဆိုထားပါတယ္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာအရ ၿဗိစာၦလဂ္သခင္ျဖစ္ျခင္း၊လြတ္လပ္ေရးရယူစဥ္ အားအေကာင္းဆုံး မြန္းတည့္ေကာင္းကင္တြင္ ေနရာခ်ပုံေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျ မန္မာ့ အသက္ေသြးေၾကာ ၿဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္တယ္လို့ လည္းသိရပါတယ္။

” အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ အဂၤါႏွင့္ရာဟု နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမၽွပိုမို သိသာ ထင္ရွား လာနိုင္ေပသည္။ ၿဂိဳဟ္နီ အဂၤါအား ရာဟုၾကတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အဂၤါ၏ လတၱီတြဒ္ တည္ေနရာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၄ ဒီဂရီ ၀၂ မိနစ္ျဖစ္သျဖင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရႊဘိုၿမိဳ့ေပၚမွ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္ ။ ထိုေန႔ရက္ အနီးနားတြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလဲမွုမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။

နိုင္ငံေရး ရွုပ္ေထြးမွု ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာနိုင္သည္။ တန္ခူးလ ကုန္ဆုံးၿပီးခ်ိန္ ဧၿပီလ ကုန္ေနာက္ပိုင္းမွသာ နိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမွုမ်ား ျပန္လည္ ရယူနိုင္မည္”လို့ ဦးေဇယ်ာကိုက ဆိုထားပါတယ္။ Source ; Myanmar Harp Media

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *