မိုးႀကိဳႏွင့္ မိုးဦးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ မိုးေလဝသ သဘာဝေဘး အႏၲရယ္မ်ား ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္

မိုးႀကိဳႏွင့္မိုးဦးကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ မိုးေလဝသ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္မ်ား ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္

ယခုလက္ရွိ အေျခ အေန အရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိုးႀကိဳ ကာလကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးႀကိဳရာသီ(မိုးႀကိဳ ကာလ)ဆိုသည္မွာ ဧၿပီလ အလယ္မွ ေမလ ဒုတိယပတ္ အကုန္ထိ မိုးႀကိဳ ရာသီကာလဟု ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ပါတယ္။

ေမလ တတိယပတ္မွစၿပီး အေနာက္ေတာင္​ေလမ်ား (သို့မဟုတ္) ပင္လယ္ဘက္မွ ေရေငြ႕ပါဝင္မွုမ်ားေသာ ေလမ်ားတိုက္ခတ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကို မုတ္သုတ္ေလ စတင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ထိ မိုဦး ကာလလို့ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ထိုကာလမ်ားမွာ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တို့တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာမ်ားေနတတ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာပါက အင္အားျပင္းထန္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားတြင္ မိုးတိမ္ ေထာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမွုမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေအာက္ခံေျမျပင္ အပူခ်ိန္ကူးစက္ရာမွ ေလထုဟာ ပူ၍ပြလာကာ ေပါ့ပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အထက္သို့ တက္ရပါသည္။ အေပၚသို့ ေရာက္သည့္အခါ ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ၿပီး အလြန္ျမင့္မား၍ ထုထည္ ႀကီးမားသည့္ မိုးတိမ္ေထာင္ႀကီးမ်ား အျဖစ္သို့ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ထိုမိုးတိမ္ေတာင္ႀကီးမ်ားမွ မိုးႀကိဳႏွင့္မိုးဦးကာလ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္ ။

မိုးႀကိဳႏွင့္မိုးဦးကာလ ျဖစ္စဥ္မ်ားကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း လၽွက္စီး လက္ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္ း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း ၊ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္ း၊ ေရႀကီးျခ​င္း ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္ ေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးႀကိဳႏွင့္မိုးဦး ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ

ရာသီဥတု အေျခ အေနမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိ နားလည္ၿပီးမိမိတို့ရဲ့ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မွုတည္ၿပီး လိုအပ္သလို ဆက္လက္လုပ္ဆာင္ နိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ သတိေပး ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားလဲ သီးႏွံးပင္မ်ား အထြက္တိုးၿပီး ေျမႀကီးက ေရႊသီးသလို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး တိုးတက္ ႀကီးပြားၾကပါေစ ။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ; ေဝၿဖိဳးဟန္ ( ေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *