အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဇြန္၁ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္မည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွေၾကညာ

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္မည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွေၾကညာ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ဇြန္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ပုံမွန္ စာသင္ႏွစ္ အတိုင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွ ေၾကညာသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ အျဖစ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၄ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမၽွ ေကာက္ခံမွု မရွိေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသား အားလုံးကို ေက်ာင္းသုံး ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား၊ ဗလာ စာအုပ္မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ာ း၊ ခဲတံမ်ားႏွင့္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ Mask ႏွင့္ Face Shield မ်ားကို အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားကို ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါ COVID -19 ေၾကာင့္ ပုံမွန္ထက္ တစ္လ ေနာက္က်၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ကူးစက္မွု ျပန္လည္ျဖစ္ ေပၚၿပီးေနာက္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရထားေသာ အေျခခံ ပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း အားလုံးကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ရက္ အကန႔္ အသတ္မရွိ ယာယီ ျပန္ပိတ္ ခဲ့ရျခင္းျဖ စ္သည္။ Source ; စံေတာ္ခ်ိန္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *