ထိုင္းတြင္ကိုဗစ္ကူးစက္လူနာသစ္ ၃,၀၀၀ေက်ာ္ေတြ႕ ေသဆုံးလူနာ ၂၄ ဦးတိုးလာ

ထိုင္းတြင္ကိုဗစ္ကူးစက္လူနာသစ္ ၃,၀၀၀ေက်ာ္ေတြ႕ ေသဆုံးလူနာ ၂၄ ဦးတိုးလာ

ထိုင္းနိုင္ငံ ကိုဗစ္-၁၉ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္လူနာသစ္ ၃,၀၅၂ ဦး တိုးလာၿပီး ၎တို့တြင္ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာသူ ၄၁ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ့တၿမိဳ့တည္းတြင္ ကူးစက္လူနာသစ္ ၁,၁၉၁ ဦးေတြ႕ရွိၿပီး ပက္ခ်ာဘူရီတြင္ ၄၃၇ ဦးႏွင့္ ႏြန္တာဘူရီတြင္ ၉၉ ဦး ေတြ႕ရွိသည္။ ေသဆုံးလူ နာအေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ ၁၃ဦး၊ ဆမြတ္ပရာခန္တြင္ ၃ ဦး၊ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ရက္ခ်ာဘူရီတို့တြင္ ၂ ဦးစီႏွင့္ ႏြန္တာဘူရီ၊ ဆူရက္သန္နီ၊ ရာဆိုသြန္ႏွင့္ နခြန္နာေရာ့ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁ ဦးစီ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေသဆုံးလူနာမ်ားမွာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္မွ ၉၆ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး အသြားအလာကန္႔သတ္ထားသူ ၄၁ ဦးမွ ၃၅ ဦးမွ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ ျပန္လာသူ ထိုင္းနိုင္ငံသား ၃၅ ဦး ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒိုက္လ္၊ မေလးရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တို့မွ ျပန္လာသူ ထိုင္းနိုင္ငံသား ၅ ဦးတို့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပနိုင္ငံသားအေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ လာေရာက္ ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံသား ၁ ဦးသာ ပါဝင္သည္။

ကူးစက္လူနာသစ္မ်ား တိုးလာခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသေနေသာ လူနာေဟာင္းမ်ားထဲမွ ၂,၉၀၀ ဦးမွာ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔ထပ္တို းလူနာမ်ားကို ထပ္ေပါင္းထည့္ပါက ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ကူးစက္လူနာစုစုေပါင္း ၁၂၆,၁၁၈ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။၎တို့အနက္ ၈၂,၄၀၄ ဦးမွာ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရရွိၿပီးျဖစ္သလို လူနာ ၄၂,၉၅၅ ဦးမွ ကုသခံေနဆဲျဖစ္သည္။ ကူးစက္လူနာ ၇၅၉ ဦးမွာမူ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူ၁၂၂,၉၆၂ ဦးကို ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ပထမအႀကိမ္ ထိုးေဆးထိုးႏွံၿပီးျဖစ္သလို၄၀,၃၃၁ ဦးကိုဒုတိယအႀကိမ္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီးသူ စုစုေပါင္း ၂,၈၁၁ ,၅၄၉ ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္လူနာ စုစုေပါင္း ၁၆၆.၄၆ သန္း ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၁၄၇ .၂၂ သန္းမွာ ျပန္လည္က်န္းမာလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၅.၇၉ သန္းမွာ ကုသေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး ၉၈,၁၆၉ ဦးမွာ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။Worldometer မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကူးစက္လူနာမ်ားထဲမွ ၃.၄၅ သန္းမွာ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မွု အမ်ားဆုံး နိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၉၀ တြင္ ရွိေနသည္။ ထိပ္ဆုံးတြင္အေမရိကမွ ကူးစက္လူနာ ၃၃.၈၆ သန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနၿပီး ၎၏ ေနာက္တြင္ အိႏၵိယမွ ၂၆.၂၈ သန္း၊ ဘရာဇီးမွ ၁၅.၉၇ သန္း၊ ျပင္သစ္မွ ၅.၅၈ သန္းႏွင့္ တူရကီမွ ၅.၁၆ သန္းတို့ျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနသည္။Source: The Nation / Photo: BBC

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *