လၽွပ္စစ္မီးမလိုတဲ့ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ခန႔္ရွိတဲ့ ေရနံဆီသုံးေရွးေခတ္ ေရခဲေသတၱာႀကီး

လၽွပ္စစ္မီးမလိုတဲ့ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ခန႔္ရွိတဲ့ ေရနံဆီသုံး ေရွးေခတ္ ေရခဲေသတၱာႀကီး

သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ခန႔္ရွိ ေရနံဆီ သုံး ေရခဲေသတၱာ။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ့နယ္၊ စိုင္ျပင္ၿမိဳ့ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ မဟာလယ္တီ ေက်ာင္းမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ရွိေသာ ေရခဲေသတၱာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန႔္သက္တမ္းရွိၿပီး ေရနံဆီမီးျဖင့္ အပူေပး အသုံးျပဳရပါသည္။

၎ေရခဲေသတၱာကို မဟာလယ္တီေက်ာင္းမ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဓမၼပါလ သ ည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွ ေဒၚတင္တင္ဆိုေသာ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီး သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိစဥ္က မိန႔္ၾကားခဲ့ ဖူးပါသည္။

ေရခဲေသတၱာ မွာ England နိုင္ငံ Electrolux ကုမၸဏီမွ Queen Mary & king Jourge (V) လက္ထက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Name plateတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုတ္လုပ္ သည့္ ခုႏွစ္ကိုမူ မေတြ႕ရပါ။ QueenMary & kingJourge(V) စိုးစံေသာႏွစ္မွာ (1893-1936) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ သည့္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ မွ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ ရွိနိုင္သည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။

ေရခဲေသတၱာ အျမင့္မွာ ၄ ေပ၊ အက်ယ္မွာ ၂ ေပ ပတ္ လည္ခန႔္ရွိ၍ ကိုယ္ထည္ တစ္ခုလုံး ထူထဲေသာ သံထည္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အသုံးျပဳပုံမွာ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္တြင္ ပါရွိေသာ မီးဖို ထဲတြင္ ေရနံဆီ ထည့္ကာ မီးထြန္း အပူေပး အသုံးျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ၊ သို့ေသာ္ ယခု ေရနံဆီ မီးဖိုက အသုံးျပဳ၍ မရနိုင္ေတာ့ ပါ။

ဆရာေတာ္ ႀကီးရွိစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရနံဆီ မီးဖိုအစား Gas မီးေတာက္မီးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။၂ နာရီခန႔္ Gas မီးေတာက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ရာ ေရခဲေသတၱာအခန္းမ်ား ေအးစိမ့္လာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ။ ျပန္လည္မၽွေဝပါသည္ ။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ … ကိုသန္းေဇာ္ ထိပ္တန္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *