အသက္ ၆၀ အထက္ စီနီယာ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ KBZ ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မူ႕ အသစ္

အသက္၆၀အထက္ စီနီယာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ KBZရဲ႕ဝန္ေဆာင္မူ႕ အသစ္

ကေမာၻဇဘဏ္အေနျဖင့္ အသက္ (၆၀) ႏွင့္အထက္ ေဖာက္သည္ မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ နိုင္ေစရန္အတြက္ စီနီယာ စင္တာအား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ မနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္မွ ညေန ၃ နာရီ အတြင္းလုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္။

– KBZPay အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

– ဘဏ္အေကာင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

– ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ KBZPay အေကာင့္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း

– KBZPay Wallet မွ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း (တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ၃သိန္းအထိသာ)

ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ 09 9510 18555 (သို႔မဟုတ္)8555 သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ Booking နံပါတ္ႏွင့္ လာေရာက္ရမည့္ ရက္အား ဖုန္းျပန္လည္ေခၚဆို၍ အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Seniors စင္တာ သို႔ လာေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဖာက္သည္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မွတ္ပုံတင္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၊ ေငြစု စာရင္းစာအုပ္ႏွင့္စမတ္ဖုန္းအား တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Seniors စင္တာသို႔လာေရာက္ၾကေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုcustomer မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ KBZPay Wallet အေကာင့္မွသာ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ရယူနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Senior Centre လိပ္စာ / ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ ၁၀၉-MICTPark တိုက္အမွတ္ ၁၈၊ အခန္းနံပါတ္ (၁၀၁၊ ၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊၁၁၄)ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ လွိုင္တကၠသိုလ္ေျမ၊ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *