ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အေမရိကန္လယ္သမားမ်ားအား ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးမည္ဟု သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေၾကညာ

ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အေမရိကန္ လယ္သမားမ်ားအား ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးမည္ဟု သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေၾကညာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ စီးပြားေရးအက်ဘက္သို့ ေရာက္ရွိေနသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီမည့္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံ ပမာဏရွိ ေငြေၾကးအစီအစဥ္တစ္ခုကို သမၼတ ေဒၚ နယ္ထရမ့္က ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ၏ဆိုးက်ိဳး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရသည့္ လယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမား မ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံတန္ေၾကးရွိ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း မၾကဳံစဖူး ဆုံးရွုံးမွုမ်ား ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု သမၼတ ေဒၚ နယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသို့ တိုက္ရိုက္ ေငြေပး ေခ်မွုမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူအမ်ားစု ေနအိမ္မ်ား၌သာ စားေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္အေမရိကန္ လယ္သမားမ်ား အခက္အခဲၾကဳံခဲ့ရသည္ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ ႀကီး ဆန္နီပါဂ်ဴးက ေျပာသည္။ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန႔္ကို လယ္သမားမ်ားထံမွ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ႏြားနို့မ်ားဝယ္ယူကာအစား အစာဘဏ္မ်ားသို့ ျပန္လည္ျဖန႔္ျဖဴးသြားမည္ဟု၎က ေျပာသည္။

အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံးရွုံးခဲ့သည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားမွာ မၾကာေသးမီက အစားအစာ အတြက္ အစားအစာဘဏ္မ်ား၊ ကုန္စုံဆိုင္မ်ားဘက္ ဉီးလွည့္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္လယ္ယာႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္လုပ္ငန္းမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ရိုက္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

လယ္သမားမ်ားက သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းရန္ ရာသီအလိုက္ လုပ္သားမ်ားရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမွုကိုအသားထုပ္ပိုးစက္႐ုံမ်ား အဆိုးရြားဆုံးခံခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေႀကးမ်ားရရွိခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားကို ပါဂ်ဴးက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။Source ; PeopleMedia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *