ကာကြယ္ေဆးဝယ္ရန္ လႉဒါန္းထားေသာ က်ပ္သိန္း ၇၅၀ ေက်ာ္ကို We Love Bago က အလႉရွင္မ်ားထံျပန္အပ္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ဝယ္ယူရန္ ေစတနာရွင္မ်ားက လႉဒါန္းထားေသာ အလႉ ေငြ က်ပ္ သိန္း ၇၅၀ ေက်ာ္ကို အလႉရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း We Love Bago အဖြဲ႕က ယမန္ေန႕တြင္