ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္မွ ၿဂိဳလ္သားပုံ အင္းဆက္ မ်ိဳးစိတ္သစ္

ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္မွ ၿဂိဳလ္သားပုံ အင္းဆက္ မ်ိဳးစိတ္သစ္

၂၀၁၇ ခု ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့သိပၸံပညာရွင္မ်ား ၊ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ သတင္းစာေစာင္မ်ား အၾကားတြင္ အထူးဂ႐ုျပဳအာ႐ုံစိုက္ ၾကရသည့္ေတြ႕ရွိမွုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ထိုအရာကေတာ့ ကမၻာေပၚတြင္ ယခင္ကေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေသာ ထူးျခားသည့္ ပုံသ႑န္ရွိအင္းဆက္ပုံပါ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းကို ျမန္မာ့ပယင္းေက်ာက္အတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဟူေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသ မွ ပယင္းေက်ာက္သားအတြင္းမွ ထိုအင္းဆက္႐ုပ္ႂကြင္းကို ေအာ္ရီဂြန္တကၠသိုလ္က အင္းဆက္ေဗဒ ပညာဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡေဂ်ာ့ဂ္်ပြိဳင္နာ ဂ်ဴနီယာက ရွာေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးႏွစ္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဒိုင္နိုေဆာမ်ား ရွိစဥ္အခ်ိန္ကတည္းက ေနထိုင္ရွင္သန္ခဲ့ေသာ အင္းဆက္မ်ားပါ။ အေတာင္မပါ၊ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့အင္းဆက္အမပါ။ သူ႔ပုံေၾကာင့္ အရင္က ရွိၿပီးသားအင္းဆက္မ်ိဳးရင္းမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ သီးျခားမ်ိဳးစိတ္ အသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရျခင္းပါ။ ယခင္က အင္းဆက္မ်ိဳးစိတ္ ၃၁ မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ယခုျမန္မာျပည္မွ အင္းဆက္မ်ိဳးစိတ္ကို အသစ္ထည့္သတ္မွတ္ လိုက္ရသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေသာ အင္းဆက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၂ မ်ိဳး ျဖစ္လာရပါသည္။

ထိုအင္းဆက္ပိုး၏ ပုံစံမွာ ဦးေခါင္းသည္ ႀတိဂံပုံ ျဖစ္ၿပီး မ်က္လုံးမ်ားမွာ အျပင္သို့ ေဖာင္းထြက္ေနပါသည္။ တျခားအင္းဆက္ေတြမွာ ႀတိဂံပုံေခါင္းေတြရွိတာ မွန္ေပမယ့္ သူတို့ေခါင္း၏ ႀတိဂံပုံ အရွည္ဆုံးအနား ႏွင့္ လည္ပင္းနဲ႔ဆက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ယခု အင္းဆက္က ေထာင့္မွန္ေထာင့္ခၽြန္ဘက္ကဆက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင့္မွန္ႀတိဂံပုံေခါင္း ကလည္ပင္းမွာဆက္ေနပုံသည္ အရင္သိဖူးေသာအင္းဆက္ ေတြ၏ ပုံစံ ႏွင့္ လုံးလုံးမတူညီပါ။

ျမန္မာနိုင္င ံဟူးေကာင္းေတာင္ၾကား မွ ေတြ႕တဲ့ ပိုးေကာင္အသစ္ကို ေအးသီယိုကာရင္းနပ္စ္ဘာမင္းနိကပ္စ္ (Aethiocare nus burmanicus) လို့အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ မ်ိဳးစိတ္ကေတာ့ ေအးသီယိုကာရင္နိုဒီးယား (Aethiocarenodea) ဟု မ်ိဳးစိတ္အသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။သူတို့၏ ထူးျခားေသာဦးေခါင္းပုံစံသည္ သိပၸံဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ၿဂိဳလ္သားအီးတီပုံစံ ႏွင့္ ဆင္သျဖင့္ ပိုမိုေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို့ အင္းဆက္ပိုးေကာင္မ်ိဳးသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရမွန္း အတိအက် မသိရေပမယ့္ စားက်က္နယ္ေျမ ေပ်ာက္ကြယ္ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုအင္းဆက္မ်ားပါ မ်ိဳးသုဥ္းခဲ့ရေၾကာင္း အင္းဆက္ေဗဒကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္အမ်ားက ထင္ျမင္သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္တုံးကလည္း ထိုကဲ့သို့ပင္ ျမန္မာျပည္ ပယင္းေက်ာက္အတြင္း မွ ဒိုင္နိုေဆာ အၿမီးေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း တစ္ခု တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္ မွေတြ႕ရွိခဲ့မွု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေသးသည္။ ခရက္ဒစ္ ; ​ေနခရမ္း

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*