ထူးဆန္းမွုမ်ားႏွင့္ တခ်ိန္က အေရွေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆုံးရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ထူးဆန္းမွုမ်ားႏွင့္ တခ်ိန္က အေရွေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆုံးရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ့နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အေစာဆုံး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ကို ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွ-အိႏၵိယရွိ ကလကၠတား တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံရန္ကုန္ ေကာလိပ္ အျဖစ္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရေကာလိပ္ဟု အမည္ေျပာင္း ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၂၀ တြင္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ႏွင့္ ဂ်ပ္ဆင္(ယုဒသန္)ေကာလိပ္ ဟူ၍ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္မွာ ဘာသာေရး ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ သာသနာ အေျချပဳ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ အား ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ေက်ာင္း အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို အဂၤလန္ နိုင္ငံရွိ ေအာက္စဖို့ ႏွင့္ ကိန္းဘရစ္ခ္် တကၠသိုလ္တို့၏ စနစ္အတိုင္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၀ ႏွင့္ ၅၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အာရွအဆင့္တြင္လည္း ထိပ္တန္း ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျခား အာရွနိုင္ငံ မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ ပညာဆည္းပူးရာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ပါေမာကၡမ်ား ေကာင္စီ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဦးစီးဌာနမွ တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ထို့အျပင္ ေက်ာင္းတြင္း သင္ၾကားေရး ဘာသာစကားအားလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို့ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပန္သည္။ မၾကာမီ ပညာေရး အဆင့္အတန္း တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်လာခဲ့ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား ရပ္တန႔္ သြားခဲ့ရသည္။

ေဆးပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ ႏွင့္ ပညာေရးဌာနမ်ားအား သီးျခားေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ ခြဲထုတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္ ဟုအမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၈၈၈၈ လူထု အုံႂကြမွု ကာလအၿပီးမွ စ၍ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သည္ အခ်ိန္ အကန႔္အသတ္ မရွိ ပိတ္ထားျခင္းခံခဲ့ၿပီးဘြဲ႕လြန္ ႏွင့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္း အနည္းငယ္သာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားမၽွတမွု မရွိေသာ တကၠသိုလ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနစဥ္ ဦးေနဝင္း၏ တပ္မ်ား ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ တစ္ဒါဇင္ခန႔္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္အျပင္ သမိုင္းဝင္ ဗမာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗ.က.သ) အေဆာက္အဦးပါ ဒိုင္းနမိုက္ႏွင့္ ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္းအတြင္း ျပသထားေသာ ဦးသန႔္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ခိုးယူၿပီး နိုင္ငံေတာ္ဈာပနျဖင့္ သၿဂႋဳလ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္မွ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ဦးသန႔္ အေလာင္းကို ျပန္လည္ ယူငင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳ့ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ထူးျခားမွု

သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးမားလြန္းတဲ့ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ရဲ့ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ခန္းမကို ဘာလို့ ေဆးမသုတ္ရတာလဲ?ပထမတစ္ခါ ေဆးသုတ္ဖူးပါတယ္။ (1962) ကပါ။ အေရးအခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္တာပါဆိုၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆးသုတ္ပါတယ္။ (1975) ကပါ။ အရင္ထက္ဆိုးတဲ့ အေရးအခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြသတိထားမိခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ ေဆးသုတ္ေတာ့ ကန႔္ကြက္သူေတြ ေထာက္ခံသူေတြ ဆူညံေနေပမယ့္ (1988) ေဖေဖၚဝါရီလမွာ စတင္ေဆးသုတ္ လိုက္ပါတယ္။8888 လုံး အေရးအခင္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ မည္သူမွ ေဆးမသုတ္ ႀကေတာ့ပါ။ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ရဲ့ မ်က္ႏွာစာမွာ ေဆးမသုတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္အရခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ့ သက္တမ္းရင့္ၾကာမွုကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာအျဖစ္လည္း ထားရွိၾကတာပါ။

ဘြဲ႕ရရွိသြားခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ဒီသက္တမ္းအို ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ကို ျမင္ေလတိုင္း ရိုကိုင္းၾကပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ေလာကထဲကိုေလၽွာက္လွမ္းဖို့ အတတ္ပညာနဲ႔ ခြန္အားေတြကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ မိခင္အျဖစ္ ရွုျမင္ၾကပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦကို ျမင္ေလတိုင္း လြမ္းတသသ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ပညာရွိကို ေလးစားၾကသလိုမ်ိဳး ခံစားေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ crd to owner / ေနာ္ဂဲလယ္ထူး(စာေပပရဟိတ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*